NVO

Kvalitatīvai dzīvei - zināšanas par aktuālo!

Publicēšanas datums 29 Janvāris 2018

P3ae ansamblis

2018.gada 15. un 22.februārī Kurzemes NVO atbalsta centrs organizēja apmācību kursu „Youtube un Facebook apguve senioriem”, kurā kopumā piedalījās 24 interesenti vecumā no 58 līdz 77 gadiem. 

Apmācību kurss tika organizēts Erasmus+ projekta "Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana" ietvaros ar mērķi pārliecināties, vai projekta sadarbības partnera Slovenian Third Age University  izstrādātā metdoloģija "Konceptuālās pamatnostādnes pedagogiem vecāku pieaugušo izglītībā" ir atbilstoša reālajai dzīvei. Centāmies kursu organizēt atbilstoši metodoloģijā paustajām vadlīnijām un mūsu secinājums - metodoloģija kopumā atbilst! Kā galvenos pamatprincipus nodarbības organizēšanā un vadīšanā pielietojām:pilot

 • Piesaisti grupai mentoru
 • Grupa ir līdz 12 personām liela
 • Izmanto dalībnieku patstāvīgo darbu un tā rezultātus, to prezentēšanu kā apmācību metodi
 • Jaunās zināšanas pasniedz, izmantojot dalībnieku dzīves pieredzē balstītus salīdzinājumus un asociācijas
 • Apmācību procesā iesaisti dalībnieku dzīves pieredzi un dalīšanos ar tām – mācīšanās vienam no otra!

Pēc nodarbību vadīšanas esam guvuši daudz pozitīvu emociju un apliecinājumu, ka pieaugušo izglītošanās jebkurā vecumā ir gan iespējama, gan vajadzīga - mūsu dalībnieki mums sniedza brīnišķīgu atgriezenisko saiti par mūsu darbu! Mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka varam palīdzēt celt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, sniedzot tiem zināšanas par mūsdienās svarīgo un aktuālo! Seniori ir ļoti aktīvi, zinātkāri un pozitīvi skolēni! 

Paldies par sadarbību kursa organizēšanā Kuldīgas pensionāru biedrībai "Rumbiņa” un Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centram.

Projekta „Promoting Third Age University” mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru izglītību.

Kurzemes NVO atbalsta centrs vada jauniešu diskusijas Kuldīgā

Publicēšanas datums 29 Janvāris 2018

17.februārī Kuldīgā notika nu jau otrais Kuldīgas jauniešu forums, kurā šogad vairākas darba grupas vadīja arī „Kurzemes NVO atbalsta centra” pārstāvji. Forums bija kā noslēdzošā aktivitāte janvārī notikušajām diskusijām ar jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem Kuldīgas sešos pagastos – Gudeniekos, Īvandē, Laidos, Padurē, Rendā un Snēpelē. Diskusijas notika pēc kafija ar politiķi metodes un sarunu procesu koordinēja Kurzemes NVO centra pārstāves Inese Siliņa un Santa Birzniece. Paldies Kuldīgas novada Bērnu un Jauniešu centram par sadarbību jauniešu līdzdalības aktivitātēs!

 

Aicinām seniorus pieteikties apmācībām par sociālo tīklu lietošanu

Publicēšanas datums 10 Janvāris 2018

Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada pieaugušo izglītības centru 15.janvārī organizē vienreizēju apmācību senioriem 2h garumā par facebook un youtube lietošanu. Apmācība tiks organizēta grupas nodarbības veidā 2h stundu garumā, nodrošinot dalībniekiem individuālu atbalstu sociālo tīklu iespēju izmēģināšanai.

Senioriem soctikli2

Interesentiem jābūt pamatiemaņām darbam ar datoru un ir jābūt savam e-pastam, kas ir priekšnosacījums facebook iespēju apguvei.

Papildu informācija un pieteikšanās nodarbībai, sazinoties ar Inesi Siliņu pa tālruni 29811722. Lielas intereses gadījumā iespējams organizēt papildu grupas.

Apmācības tiek organizētas Erasmus+ projekta “Promoting Third Age University”  ietvaros, kura mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru izglītību.

Sirsnīgus Ziemassvētkus!

Publicēšanas datums 22 Decembris 2017
Sirsnīgus svētkus sirdī, ģimenē, savā kopienā, valstī un pasaulē!
Sirsnīgus Ziemassvētkus

AIcinām uz KNVOAC gada noslēguma pasākumu!

Publicēšanas datums 06 Decembris 2017

Lai skaisti noslēgtu 2017.gadu, atskatītos uz kopīgi un atsevišķi padarīto, kā arī diskutētu par projektu programmas “Iesaisties Kurzemē!” nepieciešamību/transformāciju nākotnē, aicinām juz KNVOAC noslēguma pasākumu 15.decembrī Kuldīgas mākslas namā (1905.gada iela 6) plkst. 11:00! Pasākums ir atvērts un gaidīts ikviens interesents. No vienas organizācijas vēlams pieteikt ne vairāk kā 3 personas.Lūdzu reģistrējiet savu dalību šeit http://ej.uz/IK2017noslegums vai sazinieties ar Inesi Siliņu, tel. 29811722!

2017 noslegums

Pasākumam būs gan nopietnā, gan neformālā daļa – tā teikt, lai jūtamies, gan pastrādājuši, gan atpūtušies, gan bijuši kopīgā lokā un iepazinuši jaunus cilvēkus! Pasākumu organizēsim mūsu jaunajā formātā – “NVO brančs”, kura laikā jūs gan klausīsieties mūsos, gan iepazīsiet viens otru!

DARBA KĀRTĪBAS PIETURZĪMES:           

 • I daļa - aktuālā informācija
  • Aktuālā Kurzemes NVO statistika 2017 (ar salīdzinājumu pret iepriekšējiem gadiem)
  • Aptaujas “Kurzemes NVO finanses un ekonomiskās pēdas nospiedums 2017” datu prezentācija
  • Aktuālais par svarīgāko ziedojumu jomā 2018.gadā - kā uzņēmēji varēs ziedot sabiedriskā labuma organizācijām?
 • II daļa - projektu konkurss "Iesaisties Kurzemē" tagad un turpmāk
  • Statistikas dati par projektu konkursu “Iesaisties Kurzemē!” 2014-2017
  • Klātesošo diskusija par “Iesaisties Kurzemē!” pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas procesa vienkāršošanu,programmas darbības turpinājuma nepieciešamību un organizēšanas formu 
 • III daļa - iedvesma sev un citiem
  • Iedvesmas stāsti NVO darbībai 
  • Tematiskais foto stūrītis, kūka, karstvīns, piparkūkas, pateicības, novēlējumi sev un citiem nākamajam gadam.

 

Pasākuma norisi atbalsta LR Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem!

Seminārs „Grāmatvedības aktualitātes 2018” Talsos

Publicēšanas datums 17 Novembris 2017

Aicinām biedrības un nodibinājumus uz bezmaksas semināru “Grāmatvedības aktualitātes 2018” 2017. gada 7. decembrī plkst. 15:00 Talsos (Kr.Valdemāra iela 17a).

ban

Programmā:

 • Atalgojuma izmaksas veidi fiziskai personai (darba alga, pakalpojuma līgums, autoratlīdzības līgums)
 • Skaidrās naudas darījumi
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas un darba likuma izmaiņas
 • Ziedojumi un biedru naudas
 • Jautājumi un atbildes, pieredzes apmaiņa

Lektore Elīna Immere - Kurzemes NVO atbalsta centra grāmatvede.

Semināra programma pieejama šeit.

Pieteikšanās: http://ej.uz/Gramatvediba2018Talsi vai zvanot 27111252 (Elīna)

Semināra norisi finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

KM KNVOAC

Sveicam LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS!

Publicēšanas datums 17 Novembris 2017

SVEICAM VALSTS SVĒTKOS!

18. novembris ir svētki ikvienam no mums, jo Latvija - tie esam mēs!

Tu esi Latvija
Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku -
Tu esi Latvija!
/Autors: Ojārs Vācietis/

18-nov-.sized

IESAISTIES KURZEMEĒ: 3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā

Publicēšanas datums 08 Novembris 2017

LEPOJAMIES!  Liepājas poļu biedrība „VANDA” šogad projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros organizēja nu jau trešo Tautu draudzības ugunskuru Liepājā, pulcējot vairāk nekā 100 dalībnieku! Pasākums notika 16.09.2017. Liepājas koncertdārzā „Pūt, Vējiņi!”  un tā ietvaros kopīgam koncertam pulcējās seši Liepājas lielāko mazākumtautību radošie kolektīvi un to pieaicinātie pieci latviešu mākslinieciskie kolektīvi no dažādām Latvijas vietām.

3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā

Uz koncerta un ugunskura norises vietu dalībnieki ieradās kopīgā gājienā, parādot sevi un savu dažādību liepājniekiem un pasākuma apmeklētājiem. Pasākumā sākumā visu biedrības vadītāji tikās pie vēl neiedegtā ugunskura, to aizdedzinot ar lāpām un tādējādi atklājot koncertu. Koncerta laikā katrs kolektīvs izpildīja dziesmas savas tautas valodā, savukārt noslēgumā visi dalībnieki kopīgi nodziedāja Liepājas himnu „Pilsētā, kurā piedzimst vējš”, izpildot pa vienam pantiņam savas tautas valodā.

Šī skaistā tradīcija - Liepājas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu satikšanās pie kopīga ugunskura - aizsākās 2015.gadā, kad Liepājas baltkrievu kopiena „MARA” un Liepājas poļu biedrībai ”VANDA”, piedaloties Kurzemes NVO atbalsta centra mācībās par projektu rakstību mazākumtautībām, radās ideja – organizēt  skaistu un vienojošu pasākumu visām Liepājas mazākumtautību organizācijām un caur kultūru, dziesmu veicināt visu liepājnieku saliedētību, starpkultūru dialogu.

Projektu konkursu „Iesaisties Kurzemē!” finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā.

KM KNVOAC

IESAISTIES KURZEMĒ: Aicina uz Zlēku kalendāra atklāšanas svētkiem!

Publicēšanas datums 07 Novembris 2017

“Zlēku attīstības fonds” šā gada pavasarī LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” ieguva iespēju Zlēkām izveidot savu īpašo kalendāru, ar mērķi veicināt Zlēku pagasta iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, iesaistot viņus kalendāra izstrādē, stiprinot piederības sajūtu savam pagastam un valstij.

 

Vairāku mēnešu garumā iedzīvotāji tika aicināti fotografēt Zlēkas un iesūtīt bildes projektam, lai kopīgi izveidotu kalendāru. Rezultātā četru mēnešu laikā iedzīvotāji iesūtījuši gandrīz trīs simti bildes ar skatiem no Zlēkām - dažādos gadalaikos fotografētu Zlēku luterāņu baznīcu, Zlēku muižas parku ar pilsdrupām, upes - Abavu un Ventu, Vella Dzirnavas, Karātavkalnu ar vizbulītēm, bērnudārzu un citas Zlēku pagasta dabas ainavas, cilvēkus un notikumus. Zlēku attīstības fonds - augusta vidū izvērtēja un izvēlējās kalendāram piemērotākās fotogrāfijas, kurās izcelts latviskums un patriotisms, Zlēkām raksturīgas vietas un notikumi - tā godinot tuvojošos Latvijas simtgadi.

Zleku kalendars 18nov 2

 

Iedzīvotāji gaidīti uz kalendāra atklāšanas svētku pasākumu 18.novembrī plkst.20:00 Zlēku kultūras namā. Pasākuma laikā īpašu paldies teiksim iedzīvotājiem, kuri iesūtījuši fotogrāfijas, līdzdarbojušies kalendāra tapšanā un devuši ieguldījumu pagasta attīstībā. Pasākumā muzicēs Ventspils mūzikas vidussskolas audzēkņi un vakara noslēgumā balle kopā ar Artūru Bāni. Uz tikšanos 18.novembrī, lai - Latvijas dzimšanas dienā - dāvinātu sev pašu veidoto kalendāru!

 

Kā stāsta projekta vadītāja Inita Vekmane, ir liels prieks par paveikto – pirmo reizi pagastam ir savs kalendārs un arī pagasta ļaudis visu projekta īstenošanas laiku izrādījuši interesi par projekta gaitu, gaidot, kad tas beidzot kalendārs būs gatavs.

 

Projekta vadītāja,

Inita Vekmane

Atgādinām, ka ir iespēja pieteikties uz bezmaksas konsultācijām Kurzemē!

Publicēšanas datums 06 Novembris 2017

Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina uz bezmaksas individuālajām konsultācijām par biedrību un nodibinājumu vadības, juridiskajiem, grāmatvedības, finansu piesaistes un sadarbības jautājumiem! Konsultējam arī par sociālās uzņēmējdarbību – kas tas ir un kā biedrībām iegūt sociālā uzņēmēja statusu.

kopejais

 • 09. novembrī Ventavā, Skolas ielā 8 (Ventavas sabiedriskajā centrā), no plkst 12:00 - 19:00
 • 14. novembrī Pāvilostā, Dzintaru ielā 73 (Domes konferenču zālē), no plkst.12:00 - 19:00
 • 16. novembrī Dundagā, Pils ielā 9 (Brīvā laika pavadīšanas centrā), no plkst 12:00 - 19:00
 • 22. novembrī Priekulē, Saules ielā 1 (Domes sēžu zālē), no plkst 12:00 - 19:00

Konsultācijas notiks pēc pieraksta ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālr. 27111252 (Elīna). Konsultēs Kurzemes NVO atbalsta centra vadītāja Inese Siliņa un grāmatvede Elīna Immere. Aicinām uz konsultāciju ņemt līdzi biedrības statūtus un citus nepieciešamos dokumentus.

Lasīt tālāk: Atgādinām, ka ir iespēja pieteikties uz bezmaksas konsultācijām Kurzemē!