NVO

Piedalāmies Rīgas un Kurzemes reģiona pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferencē

Publicēšanas datums 18 Aprīlis 2018

NVO nams tiksanas29.03.2019. Rīgas NVO nams sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru organizēja Rīgas un Kurzemes reģiona pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferenci, kurā piedalījās biedrību un pašvaldību pārstāvji no Brocēniem, Kandavas, Kuldīgas, Liepājas un Saldus.

Sakām sirsnīgu paldies biedrībām "Mantinieki" un "RažoJums" no Brocēniem, Mākslu attīstības biedrībai „Ilizanna” un biedrībai "Mūsu ligzda" no Saldus novada, kā arī biedrībai "Dižavots" no Kuldīgas novada par atsaucību un dalību pasākumā! Tāpat sirsnīgs paldies Kuldīgas, Liepājas un Saldus pašvaldību pārstāvjiem par atsaukšanos dalīties pieredzē darbam ar sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām!

Ar pasākuma pilnu atskatu un tajā izmantotajām prezentācijām, tai skaitā par Kurzemes NVO atbalsta centra darbu, aicinām iepazīties šeit.

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF

Noslēgusies "IESAISTIES KURZEMĒ!" 2018.gada projektu pieņemšana!

Publicēšanas datums 04 Aprīlis 2018

iesaisties-kurzeme-paldiesNoslēgusies Kurzemes pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu, starpkultūru dialoga un mazākumtautību NVO atbalsta konkursa "IESAISTIES KURZEMĒ!" projektu pieņemšana!

Kopumā esam saņēmuši 40 projektu pieteikumus, kuru iesneidzēji darbojas 11 Kurzemes pašvaldību teritorijas:

 • 23 pieteikumus pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā
 • 10 pieteikumus starpkultūru dialoga jomā
 • 7 pieteikumus mazākumtautību NVO atbalsta jomā!

Veiksmi visiem un gaidām rezultātus!

Konkursu jau piekto gadu finansē LR Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem un administrē Kurzemes NVO atbalsta centrs!

Arī šogad mūsu darbības atbalstam tiek īstenots projekts "Atbalsts Kurzemes NVO 2018"

Publicēšanas datums 03 Aprīlis 2018

SIFKurzemes NVO atbalsta centrs ir saņēmis finansējumu 14769,20 EUR apmērā projekta "Atbalsts Kurzemes NVO 2018"  īstenošanai Sabiedrības integrācijas fonda administrētajā projektu konkursā "NVO fonds". Projekts tiks īstenots, attiecīgi Kurzemes NVO atbalsta centra darbs tiks mērķtiecīgi stiprināts līdz š.g. oktobra beigām.

Projekta būtība ir stiprināt biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” institucionālo, cilvēkresursu kapacitāti un zināšanas, nodrošinot KNVOAC ilgtermiņa darbību. Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta KNVOAC pamatdarbība un veicināta tā attīstība, finansu piesaistes avotu dažādošana, zināšanu papildināšana par NVO sektoru Kurzemē un Latvijas NVO centru darbību, kā arī tiks sniegts atbalsts Kurzemes NVO, stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Plānotas vismaz šādas aktivitātes:

 • KNVAOC attīstības virzienu un prioritāri attīstāmo pakalpojumu noteikšana 2018-2021, to ieviešana, KNVOAC vizuālās identitātes aktualizācija 
 • KNVOAC cilvēkresursu kapacitātes celšana (vismaz 4 apmācības, katra 1-3 dienu garumā)
 • Vismaz 5 Latvijā strādājošu NVO centru iepazīšanas, sadarbības attīstības vizītes
 • Vismaz 5 Kurzemes NVO klātienes iepazīšanas un sadarbības partneru loka paplašināšanas vizītes
 • KNVOAC informācijas tīkla uzturēšana un pilnveide
 • Kurzemes NVO konsultēšana un izglītošana (vismaz 3 apmācību semināri vismaz 3 novados, vismaz 8 NVO darbam noderīgu dokumentu paraugu izstrāde, vismaz 20 konsultācijas)
 • Neformālās pilsoniskās izglītības programmas “Saproti valsti” lektoru sagatavošana un vismaz 5 nodarbību norise

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie biedrībs priekšsēdētājas Ineses Siliņas, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv

 

Aizvadīta Kurzemes NVO atbalsta centrs kopsapulce

Publicēšanas datums 01 Aprīlis 2018

KNVOAC kopsapulce201827.03.2018. notika gadskārtējā biedrības "Kurzemes NVO atbalsta centrs" (KNVOAC) biedru kopsapulce, kas arī šogad tika organizēta Pārstāvju sapulces formā.

Uz sapulci tika pieteikti 6 biedru pārstāvji no kopējiem 32 biedriem. Sapulces laikā KNVAOC valdes priekšsēdētāja biedru pārstāvjus iepazīstināja ar 2017.gada darbības pārskatu, kas arī tika apstiprināts. Kā otrs svarīgākais sapulces lēmums bija KNVOAC statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā, kura ietver divus statusus KNVOAC biedriem - Pilntiesīgais biedrs un Resursu biedrs. Par statūtu grozījumiem un biedru statusiem, biiedri diskutēja jau 2017.gada nogales biedru sapulcē, līdz ar to šoreiz tika pārbaudīta statūtu redakcija un pieņemts gala lēmums. Tas nozīmē, ka turpmāk esošajiem KNVOAC biedriem būs jāizdara izvēle, kādā statusā pārreģistrēties, savukārt jaunajiem KNVOAC biedriem būs iespēja izvēlēties, kādā intensitātē un ar kādu pamata mērķi tie vēlas kļūt par KNVOAC biedriem.

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Kurzemes NVO atbalsta centrs informē NVO un MK sadarbības memoranda Padomi par reģionālo NVO atbalsta programmas īstenošanu

Publicēšanas datums 30 Marts 2018

28.martā Kurzemes NVO centra priekšsēdētāja Inese Siliņa piedalījās NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē, informējot par reģionālo NVO resursu centru pieredzi, īstenojot valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Latvijā no 2014 līdz 2017.gadam, turpinot darbu 2018.gadā. No 2019.gada reģionālajai programmai nav piešķirts nepieciešamais finansējums un I.Siliņa lūdza Memoranda padomi vērst uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt atbalstu pilsoniskās sabiedrības attīstībai un iesākto darbu pēctecībai.

sakumsbilde

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās Latvijas Lauku foruma kopsapulcē

Publicēšanas datums 30 Marts 2018

IMG 20180329 115205 HDR29.martā Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja piedalījās biedrības "Latvijas Lauku forums" (LLF)  ikgadējā biedru kopsapulcē. Tās laikā ne tikai tika sniegta informācija par biedrības aizvadīto gadu un apstiprināts gada pārskats, bet organizēts arī darbs grupās un atklāta  LLF 2018.gadam ieplānotā kampaņa “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība”. Grupu diskusijās tika pārrunātas prioritātes un aktuālie jautājumi, kas būtu risināmi pilsoniskās sabiedrības, lauku telpas un arī LEADER pieejas kontekstā, tādējādi palīdzot LLF plānot 2018. gada darbus un izstrādāt darbības stratēģiju 2019-2021.gadam.

Kurzemes NVO atbalsta centrs ir biedrības "Latvijas Lauku forums" asociētais biedrs kopš 2015.gada.

 

SIF

 

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Latvijas Pilsoniskā Alianse prezentē paveikto 2017.gadā un ievēl Padomi

Publicēšanas datums 20 Marts 2018

eLPA kopsapulce14.03.2018. Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāves Evita Pētersone un Santa Birzniece piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) gadskārtējā kopsapulcē, kuras laikā eLPA vadītāja Kristīne Zinberga prezentēja paveikto 2017. gadā un tika pārrunāti 2018.gada darbības virzieni.

Paveikto darbu ir daudz un tie ir nozīmīgi, neskatoties uz nelielo cilvēkresursu skaitu (divi). Kā secinām, alianse savu darbu labi veikusi valstiskā līmenī, vēršot uzmanību un diskutējot par NVO aktuāliem jautājumiem ar ministrijas amatpersonām, kā arī sniegusi priekšlikumus tālākai sadarbībai, kas varētu uzlabot izprati par NVO sektoru un tā darbību.Kopsapulces ietvaros tika ievēlēta arī jaunā eLPA padome, savukārt noslēguma daļā notika klātesošo diskusijas par NVO sektora turpmāku attīstību.

eLPA Padome2018

Paties prieks par aktīvo eLPA darbību un neatlaidīgo NVO sektora atpazīstamības virzīšanu vietējā un starptautiskā līmenī! Atskatu uz eLPA kopsapulci un tās prezentāciju lasi arī nvo.lv!

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Kurzemes pārstāvji piedalās reģionālās NVO atbalsta programmas izvērtēšanas konferencē

Publicēšanas datums 12 Marts 2018

9.martā Tērvetes novada ZOLTNERS konferenču centrā uz Kultūra ministrijas finansētās reģionālās NVO atbalsta programmas izvērtēšanas konferenci pulcējās aptuveni 100 aktīvo iedzīvotāju no visas Latvijas, kā arī Kultūras ministrijas vadošās amatpersonas pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos.

Konferences laikā klātesošie iepazinās ar pērn īstenoto projektu un rezultātu statistiku, uzklausīja labās pieredzes stāstus, kā arī diskutēja par NVO Atbalsta programmas darbību nākamajiem gadiem. Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa klātesošos iepazīstināja ar programmas rezultātiem Kurzemē - iesniegti 64 projekti, no kuriem finansējums piešķirts 17 projektiem.

29027359 946918432141541 3051786528904220426 n

Izsludinām 2018. gada projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē!"

Publicēšanas datums 02 Marts 2018

KM KNVOAC

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 30.03.2018. pieņem projektu pieteikumus projektu konkursā "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas", "Starpkultūru dialogs" un "Mazākumtautību NVO atbalsts". 

Informatīvie semināri par konkursu notiks Talsos, Liepājā un Ventspilī. Pieteikšanās semināriem šeit.

 • Talsos 08.03.2018. plkst 10:00 kino "Auseklis" 2.stāvā
 • Liepājā 12.03.2018. plkst. 11:00. Liepājas jauniešu mājā, Kungu ielā 24
 • Ventspilī 12.03.2018. plkst. 15:00. Ventspils jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13

Lasīt tālāk: Izsludinām 2018. gada projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē!"

Svinam vispasaules NVO dienu!

Publicēšanas datums 27 Februāris 2018

27.februāris - Vispasaules NVO diena ir starptautisks simbols, kas atspoguļo pasaules NVO vērtības, centienus un rezultātus, rūpes par sabiedrības drošību, nākotni un vērtību atzīšanu. Tā ir arī diena, kad ikvienam NVO aktīvistiem būtu uz brīdi jāapstājas no sava ikdienas skrējiena, lai uzslavētu pašiem sevi par paveiktajiem nozīmīgajiem darbiem.

7

Tad nu arī mēs, Kurzemes NVO atbalsta centra meitenes, atzīmējām šo dienu īpaši - par spīti aukstumam laidām gaisā laba vēlējuma balonus, kuri padarīja debesis īpašākas, simbolizējot mūsu visu kopā būšanas spēku. Visu papildināja aromātiskas tējas tase un kūka. Nu gluži tā, kā jau svētkos jābūt!

999

SIF

 

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.