NVO

Iesaisties Kurzemē: Saldū piemin ebreju tautas genocīda upurus

Publicēšanas datums 06 Jūlijs 2018

4.jūlijs 24.jūlijs ir ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena. Pieminot holokausta upurus, sadraudzības biedrība "Tilts" organizēja piemiņas brīdi vēsturiskajā sinagogas atrašanās vietā, kura tika nodedzināta 1941.gadā. Lai pieminētu holokausta upurus, un nākamajām paaudzēm atstātu dzīvu liecību par nežēlīgajiem vēstures notikumiem, nākotnē šinī vietā iecerēts uzstādīt piemiņas objektu genocīda upuriem. Lai piemiņas zīme tiku uzstādīta, biedrība aicina ikvienu iedzīvotāju ziedot šim cēlajam mērķim.

Pasākums bija emocionāls visiem klātesošajiem. Piemiņas brīdis sākās ar dziesmām ebreju valodā, kuras katram klātesošajam lika sajust šīs tautas tradīcijas, skumjas, priekus, kā arī iztēloties pārciestās šausmas un sāpes. Jāņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Inese Gruša dziļi un izjusti attēloja pirmskara laika ebreju dzīvi Saldū. Tie nebija simti, kas tika iznīcināti. Tie bija tūkstoši nevainīgu cilvēku, kurus nogalināja neželīgas pārliecības vārdā. 

Šalom…. – tā savu uzrunu iesāka mācītājs Agris Iesalnieks. Ar interesi varēja klausīties mācītājā, kurš atainoja ebreju tautas dzīvi, kāda tā aprakstīta svētajos rakstos, sasistot notikumus ar laiku, kad šī tauta tika iznīcināta atkārtoti holokaustā. Noslēgumā tika skaitīta lūgšana senebreju valodā.

Lai arī pasākums nebija plaši apmeklēts, tas bija lieliski noorganizēts. Dieva vārds, ebreju valoda un piemiņas vārdi, kuri tika veltīti nevainīgi nogalinātajiem, iespiedās sirdī katram, kurš bija atnācis uz piemiņas brīdi. Pēcāk tika nolikti ziedi jaunajos ebreju kapos Saldus pievārtē, kur pārapbedīti 1941. gadā nacistu un viņu atbalstītāju noslepkavotie Saldus pilsētas ebreji.

 

Pasākums tika īstenots projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē” ietvaros, kuru finansē  LR Kultūras ministrija un administrē biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs”

KM KNVOAC LOGO

 

Vēstule Dundagas novada domei par vietējo iniciatīvu projektu konkursa nepārtrauktību

Publicēšanas datums 05 Jūlijs 2018

Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs" ir nosūtījusi vēstuli Dundagas novada domei ar aicinājumu turpināt iesākto darbu iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā un pilsonisko iniciatīvu atbalstīšanā, piešķirot finansējumu projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” norisei gan vēl 2018.gadā, gan arī turpmākajos gados. Vēstulē sniedzam pamatojumu šāda konkursa nozīmīgumam un piedāvājam arī savu palīdzību. Ar vēstules saturu aicinām iepazīties šeit.

Ceram, ka izdosies atjaunot labi iesāktās tradīcijas Dundagā!

Atgādinām, ka vietējo iedzīvotāju iniciatīvu konkurss Dundagas novadā ar atbalstu vienam projektam līdz 1000EUR, tiek organizēts kopš 2014.gada. Plašākas sabiedrības uzmanību šīs iniciatīvas pārtraukšanai pievērsa Dundagas novada deputāte Tamāra Kaudze (Strādāsim kopā!), publicējot deputātes viedokli pašvaldības informatīvajā izdevumā "Dundadznieks" 2018. gada jūnijā, 2.lpp: http://novads.dundaga.lv/avize/d234_20180627.pdf

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF

Vietējo pašvaldību referendumu likums – tik tuvu un tomēr tik tālu

Publicēšanas datums 30 Jūnijs 2018

Inese Siliņa, "Kurzemes NVO atbalsta centrs"  priekšsēdētāja

Referenudumi pasvaldibasLV

Vai nu no 2019.gada 1. jūlija iedzīvotāji varēs pašvaldībās rosināt referendumus, t.sk. par domes atlaišanu, publisku ēku būvniecību un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, vai arī… šīs iespējas materializēšanās pazudīs birokrātijas putekļos vēl uz vairākiem gadiem. Tā varētu rezumēt situāciju saistībā ar Vietējo pašvaldību referenduma likuma izstrādi, kas šobrīd ir aktuāls un sāpīgs jautājums pilsoniskās sabiedrības attīstību pārstāvošo organizāciju vidū.

Vietējo pašvaldību referendumu īstenošanas ideja aktīvajā politiskajā dienas kārtībā atrodas teju 10 gadu, sabiedrība uz šo iespēju gaida kopš neatkarības atgūšanas. Š.g. 10.maijā bija plānots Saeimas galīgais balsojums par šī likumprojekta apstiprināšanu, bet tas nenotika – likumprojekts par pašvaldību referendumiem tika atsaukts un negaidot ir iestrēdzis atbildīgajā komisijā (Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija). Iepazīstoties ar komisijas sēžu protokoliem, izrādās, ka galvenais likuma bremzētājs ir pati atbildīgā ministrija - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un tās ministrs Kaspars Gerhards (Nacionālā apvienība)! Formālais iemesls – ministrs norādījis uz nepieciešamību joprojām veikt uzlabojumus likumprojektā, ministrijai (viņam?) neesot skaidrs, kā tehniski likums darbosies, turklāt tiek apšaubīta likuma lietderība tā esošajā redakcijā. Ministrija lūdz atlikt likumprojekta izskatīšanu, tā vietā pagarinot termiņu priekšlikumu iesniegšanai līdz 1.augustam, ko Saeima 20.jūnija plenērsēdē nu jau arī akceptējusi. Kā liecina atbildīgās komisijas protokols no sēdes 03.05.2018, komisijas vadītājs Sergejs Dolgopolovs (Saskaņa) ir pārsteigts par šādu notikumu pavērsienu: „S.Dolgopolovs norāda, ka šis ir pirmais gadījums, ka pēc Komisijas pieņemta lēmuma par likumprojekta virzīšanu galīgajam lasījumam tiek saņemts pretējs atbildīgās ministrijas viedoklis.

Kā atzīst NVO sektora pārstāvji, likumprojekts esošajā redakcijā tiešām nebūt nav ideāls - tajā iekļautos iedzīvotāju iesaistes sliekšņus noteikti būtu jānosaka mazākus, tāpat būtu nepieciešams noteikt arī plašāku tēmu loku, par kuriem var rosināt vietējos referendumus, t.sk, arī par pašvaldību teritoriālo plānojumu apstiprināšanu, kā tas bijis likumprojekta pirmajās redakcijās. Tomēr NVO sektora viedoklis ir, ka esošajā situācijā primāra ir pati likuma pieņemšana. Likumus pieslīpēt var vienmēr, bet vispirms tiem ir jābūt - ja likuma nav, nav ko slīpēt un nav arī sabiedrībai pamata, uz kā balstīties!

Lasīt tālāk: Vietējo pašvaldību referendumu likums – tik tuvu un tomēr tik tālu

IESAISTIES KURZEMĒ: Muzikāli teatralizēta uzveduma „Čajori Ringla un vecās Jažas stāsts…” mēģinājuma virpulī Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā, Sabilē

Publicēšanas datums 30 Jūnijs 2018

Gatavojoties 2018. gada Sabiles Vīna svētkiem,  š.g. 16. jūnijā projekta „Kultūra mūs vieno!” ietvaros Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā notika muzikāli teatralizēta uzveduma „Čajori Ringla un vecās Jažas stāsts…” (pēc Ē.Ādmasona „Čigānsmeitēns Ringla” un scenārija autores Gunitas Grīnvaldes „Vecās Kačas stāsts…” darba motīviem) kopmēģinājums. Nu jau izrāde ir vidusceļā!

Relīzei Pedvālē

Pasākumā piedalījās ne tikai Sabiles pašmāju dziedošie un radošie romu dalībnieki, bet arī pieaicinātie viesi – romu jaunieši no Jūrmalas. Mēģinājums noritēja ļoti produktīvi un draudzīgā atmosfērā. Jau līdz pusdienām bija veiksmīgi izspēlētas uzveduma lomas un izskanētas gan zināmas, gan jaunas romu tautasdziesmas un estrādes aranžijas, kam sekoja pasākuma neformālā daļa, kur pie romu tradicionālās maltītes un ugunskura notika diskusijas par nākamajām aktivitātēm un jauniešu līdzdalību pilsoniskā sabiedrības attīstībā. Lai gan laiks ritēja strauji, iecerētais un plānotais veiksmīgi apgūts. Tad sekos individuālie mēģinājumi ar dziedošiem,dejojošiem un runājošiem aktieriem pēc individuāla grupas plāna gan Sabiles kultūras namā, gan arī Sabiles brīvdabas estrādē.

Uzveduma veidošanā piedalījās 12 dalībnieki tajā skaitā bērni, jaunieši un pieaugušie, kā arī interesenti, kuri iedvesmojas no savu tautiešu līdzdalības un sniegumu.

Lielais paldies tēlniekam O.Feldbergam par romu radošo komandas uzņemšanu Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā, Sabilē!

Muzikāli teatralizēts uzvedums “Čajori Ringla un vecās Jačas stāsts...” tiek īstenots projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē” ietvaros, kuru finansē  LR Kultūras ministrija un administrē biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs”

KM KNVOAC LOGO

Atskats uz tikšanos Talsos "Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?"

Publicēšanas datums 20 Jūnijs 2018

Soc talsi19.jūnijā Talsos ap 30 interesentu - pamatā biedrību pārstāvju un privātpersonu pulcējās uz informatīvu, pieredzes apmaiņas un iedvesmas tikšanos "Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?".  Pasākumā piedalījās Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki Kurzemē, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kā arī praktiskie pieredzes devēji - uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri ikdienā nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību.

Pasākuma pirmajā, informatīvajā daļā, runātāji centās ieviest skaidrību gan pēc būtības, gan juridiskā ietvara un terminiem, kas īsti ir un cik dažāda var būt sociālā uzņēmējdarbība, kas ir sociālais uzņēmums valsts izpratnē un kādas atbalsta formas tiem pieejamas. Rezumējot - sociālā uzņēmējdarbība ir jebkuras aktivitātes un darbības, kuras var īstenot jebkura organizācija, uzņēmums, privātpersona jebkurā dzīves jomā (no izglītības līdz lauksaimniecībai), ja tās vērstas uz peļņas gūšanu ar mērķi iegūto peļņu novirzīt sabiedrībai  būtisku problēmu risināšanai. Savukārt Latvijā sociālais uzņēmums ir tikai un vienīgi SIA, kura likumā noteiktā kārtībā ieguvusi statusu "sociālais uzņēmums", līdz ar to ieguvusi tiesības iegūt valsts atbalstu, tai skaitā pretendēt uz ESF finansējumu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, kuru grantu formā piešķir Attīstības finanšu institūcija Altum.

Lasīt tālāk: Atskats uz tikšanos Talsos "Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?"

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās starptautiskā konferencē par trešās paaudzes (50+) izglītību kā sociālu instrumentu

Publicēšanas datums 17 Jūnijs 2018

P3AE mfinal conference

Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa 12.-13. jūnijā Ļubļanā, Slovēnijā, piedalījās  starptautiskā konferencē un pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes izglītību kā sociālu instrumentu, kas tika organizēta Erasmus+ projekta "Trešās paaudzes (50+) veicināšana" ietvaros.

Erasmus P3AE logo

Konferenci "IS THIRD AGE EDUCATION IN AGEING SOCIETY SOCIALLY ENAGAGED?" organizēja projekta Slovēnijas partneris - biedrība "Slovēnijas Trešās paaudzes universitāte" un tajā ar pieredzēm par savu organizāciju darbu vecāku studentu izglītībā dalījās apmācītāji no Horvātijas, Lietuvas, Slovēnijas un Spānijas. Konferences laikā dalībnieki iesaistījās arī darba grupās, diskutējot par vecāku cilvēku vajadzībām mūsdienās un izglītības nozīmi viņu dzīves saturīgā piepildījumā un sociālā iekļaušanā. 

Lasīt tālāk: Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās starptautiskā konferencē par trešās paaudzes (50+)...

Piedalāmies eLPA neformālajā tikšanās ar biroja un Padomes pārstāvjiem

Publicēšanas datums 17 Jūnijs 2018

elPA-neformali15.jūnijā Kurzemes NVO atbalsta centra valdes priekšsēdētāja Inese Siliņa un valdes locekle Elīna Immere piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses organizētajā neformālajā tikšanās reizē ar eLPA padomi, biroja darbiniekiem un citiem eLPA biedriem, pārrunājot aktualitātes NVO sektorā un abu organizāciju darbā. 

Novērtējam eLPA darbu biedru iesaistē un saliedēšanā, paldies!

SIF

 

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Kurzemes NVO atbalsta centrs pievienojies aicinājumam balsot PRET ierosinājumu novilcināt Pašvaldību referendumu likuma izskatīšanu

Publicēšanas datums 15 Jūnijs 2018

13.jūnijā astoņas sabiedriskās organizācijas, tostarp biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs" izsūtīja elektronisku vēstuli visiem Saeimas deputātiem, aicinot plenārsēdē balsot PRET ierosinājumu novilcināt Pašvaldību referendumu likuma izskatīšanu. 

Vēstule tapusi kā reakcija uz 14.jūnija Saeimas darba kārtībā ievietoto lēmumprojektu "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Vietējo pašvaldību referendumu likums” (Nr.76/Lp12) trešajam lasījumam līdz 2018.gada 1.augustam” un tajā tiek vērst uzmanība, ka priekšlikumu termiņa pagarināšana faktiski nozīmē šī likuma pieņemšanas novilcināšanu un risku, ka 12.Saeimas sasaukuma laikā šis likumprojetks varētu nemaz nenonākt trešajā lasījumā. Pie šāda, ļoti iespējamā scenārija, šo likumu, pie kura ir strādājuši vairāki Saeimas sasaukumi, vairs nebūs iespējas pārņemt arī nākamajam Saeimas sasaukumam un darbs jaunajai 13.Saeimai būs jāatsāk no nulles. 

Atādinām, ka pašvaldību referendumu iespējas sabiedrība gaida jau 28 gadus - šobrīd pašvaldību iedzīvotājiem gandrīz nav iespēju ietekmēt pašvaldības domes lēmumus. 

Aicinājumu iniciēja biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" un tam ir pievienojušās šādas organizācijas: biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs", domnīca Providus, Jūrmalas Aizsardzības biedrība, Latvijas Lauku forums, Rīgas Apkaimju alianse, Sabiedrības Līdzdalības Fonds (manabalss.lv), apvienība "Pilsēta Cilvēkiem" un Sabiedrība par atklātību - Delna.

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF

IESAISTIES KURZEMĒ: "Ģimeņu ieguldījums Latvijai - Puzes pagastā"

Publicēšanas datums 11 Jūnijs 2018

pope

Jūnija iesācies ar projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” lielisku aktivitāti Puzes pusē. Biedrība “Samarietis” 2. jūnijā rīkoja savu pirmo pasākumu Puzes pagasta Amelēs, 'Vīgriežu" mājas pagalmā, projekta "Ģimeņu ieguldījums Latvijai - Puzes pagastā" ietvaros. Jauki, ka pirms pasākuma, katra ģimene bija laipni gaidīta un aicināta apmeklēt pasākumu, saņemot uzaicinājumu uz Ameles ģimeņu spietu. Pasākuma mērķis bija informēt ģimenes par projekta veicamajiem uzdevumiem. Patiess prieks, ka pasākums pulcēja lielus un mazus, vecus un jaunus. Sapulcējās 64 ameļnieki, no 2 gadu vecuma līdz 93 gadiem. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar projekta veicamajiem uzdevumiem, dalījās viedokļos kā tos labāk paveikt un pieteicās līdzdarboties izvirzītajās aktivitātēs. Ģimeņu spieta dalībniekiem  koncertu sniedza kvartets "Pa īstam". Saietu interesantāku padarīja Puzes pagasta bibliotēkas vadītāja Anda Lejniece, kura stāstīja par Puzes pagastu, vēstures griezumā. Visi klātesošie atrada sev ko interesantu – kāds klausījās, kāds spēlēja spēles, kāds aktīvi dalījās ar savām idejām, lai pasākumi un ieceres izdotos vēl labāk .

Ar aicinājumu - satiksimies jau otrajā projekta pasākumā - sakopšanas talkā pie bijušās Ameles skolas vietas jūlijā, bet, augustā sanāksim visi atkal kopā uz projekta noslēguma pasākumu, kura laikā Ameļu ģimeņu izvirzītā  bagātākā vecmāmiņa veidos komandu un gatavosies spēlei "Es i pužiš!", pasākuma organizētāji un dalībnieki posās uz mājām.

Projektu programmu „Iesaisties Kurzemē”  administrē Kurzemes NVO atbalsta centrs, finansē Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem.
KM KNVOAC LOGO

Ar diskusiju par Trešās paaudzes izglītību Kuldīgā, noslēdzas Erasmus+ projekts

Publicēšanas datums 07 Jūnijs 2018

Erasmus+ noslēgums Kuldīgā 2018

5.jūnijā Kuldīgā Kurzemes NVO atbalsta centra organizētajā pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes (50+) iedzīvotāju izglītības metodēm un diskusiju par iespējām Kuldīgas novadā attīstīt izglītības pieeju, kas pasaulē zināma kā “University of the Third Age”  jeb “Trešās paaudzes (50+) universitāte”, tikās ap 25 ieinteresēto pārstāvju - gan aktīvie seniori, pārstāvot pensionāru biedrību "Rumbiņa" un Senioru padomi, gan arī pašvaldības vadošie speciālisti izglītības jomā, vadības pārstāvji un citi interesenti.

Erasmus P3AE logo

Tikšanās tika organizēta kā Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana” jeb “Promoting Third Age Education” noslēguma pasākums Kuldīgā, kura laikā klātesošie tika iepazīstināti gan ar projekta mērķiem, uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem, gan arī uzklausīta Krāslavas Senioru skolas pieredze un aktīvi diskutēts par šādas skolas izveides nosacījumiem Kuldīgā. Kopējais secinājums - Kuldīgā šādai Senioru skolai jeb Universitātei ir visi nepieciešamie pamatresursi - telpas un aprīkojums, kur darboties; lektori, ar kuriem sadarboties un mērķauditorija - cilvēki, kuriem tas būtu saistoši. Trūkst tikai koordinatora, visu savienotāja un kūrētāja. No vienas puses ir ļoti labi, ka ārējie nosacījumi ir tik atbalstoši, no otras puses ir liels izaicinājums piesaistīt aktīvu cilvēku, kurš uz brīvprātības principiem vien šo kustību varētu iedzīvināt praksē.

Pasākums tika organizēts Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana” jeb “Promoting Third Age Education” ietvaros, kurā Kurzemes NVO atbalsta centrs ir viens no 4 valstu partneriem.Projekta mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru izglītību. Projekta ietvaros tika pētīta 50+ izglītības iespējas visās dalībvalstīs, izstrādāta metodoloģija 50+ izglītotājiem, kas tika testēta pilotnodarbībās visās partnervasltīs, kā arī izstrādāti 4 online kursi, kuri pieejami projekta ietvaros izstrādātajā mājas lapā www.p3ae.eu.

 //Mūsdienās cilvēkus, atkarībā no vecuma, var iedalīt 3 paaudzēs: pirmā paaudze - līdz 30 gadiem, otrā paaudze - 30-50 gadiem, bet trešā - no 50 gadiem jeb 50+.