"Iesaisties Kurzemē!" 2018.gada rezultāti

Publicēšanas datums 18 Aprīlis 2018

KM KNVOAC

2018.gada projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” saņemti 40 projektu pieteikumi no 11 Kurzemes novadiem un pilsētām. Visvairāk projektu pieteikumu tika saņemti no Talsu novada (10 projekti) un Liepājas pilsētas (7projekti). 

Apstiprināti 18 projekti 9 Kurzemes pašvaldībās: Brocēnu, Kuldīgas, Priekules, Saldus, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājā un Ventspilī. Pilnu informāciju par apstiprinātajiem projektiem un par to ietvaros paveiktajiem galvenajiem darbiem lasiet ŠEIT.

Lasīt tālāk: "Iesaisties Kurzemē!" 2018.gada rezultāti

Piedalāmies Rīgas un Kurzemes reģiona pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferencē

Publicēšanas datums 18 Aprīlis 2018

NVO nams tiksanas29.03.2019. Rīgas NVO nams sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru organizēja Rīgas un Kurzemes reģiona pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferenci, kurā piedalījās biedrību un pašvaldību pārstāvji no Brocēniem, Kandavas, Kuldīgas, Liepājas un Saldus.

Sakām sirsnīgu paldies biedrībām "Mantinieki" un "RažoJums" no Brocēniem, Mākslu attīstības biedrībai „Ilizanna” un biedrībai "Mūsu ligzda" no Saldus novada, kā arī biedrībai "Dižavots" no Kuldīgas novada par atsaucību un dalību pasākumā! Tāpat sirsnīgs paldies Kuldīgas, Liepājas un Saldus pašvaldību pārstāvjiem par atsaukšanos dalīties pieredzē darbam ar sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām!

Ar pasākuma pilnu atskatu un tajā izmantotajām prezentācijām, tai skaitā par Kurzemes NVO atbalsta centra darbu, aicinām iepazīties šeit.

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF

Noslēgusies "IESAISTIES KURZEMĒ!" 2018.gada projektu pieņemšana!

Publicēšanas datums 04 Aprīlis 2018

iesaisties-kurzeme-paldiesNoslēgusies Kurzemes pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu, starpkultūru dialoga un mazākumtautību NVO atbalsta konkursa "IESAISTIES KURZEMĒ!" projektu pieņemšana!

Kopumā esam saņēmuši 40 projektu pieteikumus, kuru iesneidzēji darbojas 11 Kurzemes pašvaldību teritorijas:

 • 23 pieteikumus pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā
 • 10 pieteikumus starpkultūru dialoga jomā
 • 7 pieteikumus mazākumtautību NVO atbalsta jomā!

Veiksmi visiem un gaidām rezultātus!

Konkursu jau piekto gadu finansē LR Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem un administrē Kurzemes NVO atbalsta centrs!

Arī šogad mūsu darbības atbalstam tiek īstenots projekts "Atbalsts Kurzemes NVO 2018"

Publicēšanas datums 03 Aprīlis 2018

SIFKurzemes NVO atbalsta centrs ir saņēmis finansējumu 14769,20 EUR apmērā projekta "Atbalsts Kurzemes NVO 2018"  īstenošanai Sabiedrības integrācijas fonda administrētajā projektu konkursā "NVO fonds". Projekts tiks īstenots, attiecīgi Kurzemes NVO atbalsta centra darbs tiks mērķtiecīgi stiprināts līdz š.g. oktobra beigām.

Projekta būtība ir stiprināt biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” institucionālo, cilvēkresursu kapacitāti un zināšanas, nodrošinot KNVOAC ilgtermiņa darbību. Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta KNVOAC pamatdarbība un veicināta tā attīstība, finansu piesaistes avotu dažādošana, zināšanu papildināšana par NVO sektoru Kurzemē un Latvijas NVO centru darbību, kā arī tiks sniegts atbalsts Kurzemes NVO, stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Plānotas vismaz šādas aktivitātes:

 • KNVAOC attīstības virzienu un prioritāri attīstāmo pakalpojumu noteikšana 2018-2021, to ieviešana, KNVOAC vizuālās identitātes aktualizācija 
 • KNVOAC cilvēkresursu kapacitātes celšana (vismaz 4 apmācības, katra 1-3 dienu garumā)
 • Vismaz 5 Latvijā strādājošu NVO centru iepazīšanas, sadarbības attīstības vizītes
 • Vismaz 5 Kurzemes NVO klātienes iepazīšanas un sadarbības partneru loka paplašināšanas vizītes
 • KNVOAC informācijas tīkla uzturēšana un pilnveide
 • Kurzemes NVO konsultēšana un izglītošana (vismaz 3 apmācību semināri vismaz 3 novados, vismaz 8 NVO darbam noderīgu dokumentu paraugu izstrāde, vismaz 20 konsultācijas)
 • Neformālās pilsoniskās izglītības programmas “Saproti valsti” lektoru sagatavošana un vismaz 5 nodarbību norise

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie biedrībs priekšsēdētājas Ineses Siliņas, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv

 

Aizvadīta Kurzemes NVO atbalsta centrs kopsapulce

Publicēšanas datums 01 Aprīlis 2018

KNVOAC kopsapulce201827.03.2018. notika gadskārtējā biedrības "Kurzemes NVO atbalsta centrs" (KNVOAC) biedru kopsapulce, kas arī šogad tika organizēta Pārstāvju sapulces formā.

Uz sapulci tika pieteikti 6 biedru pārstāvji no kopējiem 32 biedriem. Sapulces laikā KNVAOC valdes priekšsēdētāja biedru pārstāvjus iepazīstināja ar 2017.gada darbības pārskatu, kas arī tika apstiprināts. Kā otrs svarīgākais sapulces lēmums bija KNVOAC statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā, kura ietver divus statusus KNVOAC biedriem - Pilntiesīgais biedrs un Resursu biedrs. Par statūtu grozījumiem un biedru statusiem, biiedri diskutēja jau 2017.gada nogales biedru sapulcē, līdz ar to šoreiz tika pārbaudīta statūtu redakcija un pieņemts gala lēmums. Tas nozīmē, ka turpmāk esošajiem KNVOAC biedriem būs jāizdara izvēle, kādā statusā pārreģistrēties, savukārt jaunajiem KNVOAC biedriem būs iespēja izvēlēties, kādā intensitātē un ar kādu pamata mērķi tie vēlas kļūt par KNVOAC biedriem.

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās Latvijas Lauku foruma kopsapulcē

Publicēšanas datums 30 Marts 2018

IMG 20180329 115205 HDR29.martā Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja piedalījās biedrības "Latvijas Lauku forums" (LLF)  ikgadējā biedru kopsapulcē. Tās laikā ne tikai tika sniegta informācija par biedrības aizvadīto gadu un apstiprināts gada pārskats, bet organizēts arī darbs grupās un atklāta  LLF 2018.gadam ieplānotā kampaņa “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība”. Grupu diskusijās tika pārrunātas prioritātes un aktuālie jautājumi, kas būtu risināmi pilsoniskās sabiedrības, lauku telpas un arī LEADER pieejas kontekstā, tādējādi palīdzot LLF plānot 2018. gada darbus un izstrādāt darbības stratēģiju 2019-2021.gadam.

Kurzemes NVO atbalsta centrs ir biedrības "Latvijas Lauku forums" asociētais biedrs kopš 2015.gada.

 

SIF

 

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Latvijas Pilsoniskā Alianse prezentē paveikto 2017.gadā un ievēl Padomi

Publicēšanas datums 20 Marts 2018

eLPA kopsapulce14.03.2018. Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāves Evita Pētersone un Santa Birzniece piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) gadskārtējā kopsapulcē, kuras laikā eLPA vadītāja Kristīne Zinberga prezentēja paveikto 2017. gadā un tika pārrunāti 2018.gada darbības virzieni.

Paveikto darbu ir daudz un tie ir nozīmīgi, neskatoties uz nelielo cilvēkresursu skaitu (divi). Kā secinām, alianse savu darbu labi veikusi valstiskā līmenī, vēršot uzmanību un diskutējot par NVO aktuāliem jautājumiem ar ministrijas amatpersonām, kā arī sniegusi priekšlikumus tālākai sadarbībai, kas varētu uzlabot izprati par NVO sektoru un tā darbību.Kopsapulces ietvaros tika ievēlēta arī jaunā eLPA padome, savukārt noslēguma daļā notika klātesošo diskusijas par NVO sektora turpmāku attīstību.

eLPA Padome2018

Paties prieks par aktīvo eLPA darbību un neatlaidīgo NVO sektora atpazīstamības virzīšanu vietējā un starptautiskā līmenī! Atskatu uz eLPA kopsapulci un tās prezentāciju lasi arī nvo.lv!

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Izsludinām 2018. gada projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē!"

Publicēšanas datums 02 Marts 2018

KM KNVOAC

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 30.03.2018. pieņem projektu pieteikumus projektu konkursā "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas", "Starpkultūru dialogs" un "Mazākumtautību NVO atbalsts". 

Informatīvie semināri par konkursu notiks Talsos, Liepājā un Ventspilī. Pieteikšanās semināriem šeit.

 • Talsos 08.03.2018. plkst 10:00 kino "Auseklis" 2.stāvā
 • Liepājā 12.03.2018. plkst. 11:00. Liepājas jauniešu mājā, Kungu ielā 24
 • Ventspilī 12.03.2018. plkst. 15:00. Ventspils jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13

Lasīt tālāk: Izsludinām 2018. gada projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē!"

Svinam vispasaules NVO dienu!

Publicēšanas datums 27 Februāris 2018

27.februāris - Vispasaules NVO diena ir starptautisks simbols, kas atspoguļo pasaules NVO vērtības, centienus un rezultātus, rūpes par sabiedrības drošību, nākotni un vērtību atzīšanu. Tā ir arī diena, kad ikvienam NVO aktīvistiem būtu uz brīdi jāapstājas no sava ikdienas skrējiena, lai uzslavētu pašiem sevi par paveiktajiem nozīmīgajiem darbiem.

7

Tad nu arī mēs, Kurzemes NVO atbalsta centra meitenes, atzīmējām šo dienu īpaši - par spīti aukstumam laidām gaisā laba vēlējuma balonus, kuri padarīja debesis īpašākas, simbolizējot mūsu visu kopā būšanas spēku. Visu papildināja aromātiskas tējas tase un kūka. Nu gluži tā, kā jau svētkos jābūt!

999

SIF

 

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Aktualitātes projekta "Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana" īstenošanā

Publicēšanas datums 24 Februāris 2018

P3ae 1Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa un aktivitāšu koordinatore Santa Birzniece 22.-23. februārī Lietuvā piedalījās Erasmus+ projekta „Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana” partneru ceturtajā klātienes tikšanās sanāksmē.

 P3ae ansamblis

Papildu projekta ieviešanas jautājumu pārrunāšanai un tuvāko aktivitāšu plānošanai, viesojāmies Krētingas rajona izglītības centrā un tikāmies ar nevalstisko organizāciju – Krētingas trešās paaudzes universitāti, kura Krētingā īsteno Third Age Learning pieeju, tādējādi paaugstinot senioru dzīves kvalitāti. Gūtās atziņas ir jaunas un pārdomu rosinošas.

Lai arī daudzviet pasaulē izglītības jomā strādājošie darbojas Third Age Education vai Third Age Learning ietvarā, ko varētu dēvēt par īpašu pieeju mūžizglītības aktivitātēm vecākiem cilvēkiem/senioriem, pie mums, Latvijā, šāda pieeja izglītības jomā neeksistē. Šobrīd vien par ko attāli līdzīgu varētu dēvēt aktīvāko senioru biedrību tematiskos interešu klubiņus, bet to mērķis, darbības struktūra un organizatoriskais ietvars ir būtiski atšķirīgs. Savukārt daudzās pasaules valstīs pastāv pat tā sauktās “Third Age universitātes”, kas veido starptautisku kustību ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti novecojot un vecumdienās. Vairāk par šo var lasīt https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Third_Age

DSC01704
Projekta partneri sarunā ar nevalstiskās organizācijas Krētingas Third Age Asociācijas pārstāvjiem

Lai Kurzemes NVO atbalsta centa darbinieki, brīvprātīgie pieredzējušu starptautisko kolēģu vadībā labāk izprastu Third Age Education būtību un tās principus, kā arī lai iesaistītos on-line kursu izstrādē un to popularizēšanā vecāka gadagājuma personām (50+), jau kopš 2016.gada esam iesaistījušies projekta “Promoting Third Age Education” īstenošanā. Projekta idejas autors ir Latvijas biznesa konsultāciju un mācību centrs Latconsul sadarbībā ar pieredzes bagāto Slovēnijas Third Age universitāti, Spānijā bāzēto izglītības centru DomSpain un Krētingas rajona izglītības centru kā aizsācēju Third Age Education pieejai Krētingā.

Projekta būtība, sadarbojoties partneriem no 4 valstīm, ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību, vienlaicīgi popularizējot Third Age Learning principus

Līdz aprīļa beigām tiks pabeigtas visas svarīgākās projekta aktivitātes, savukārt maijā un jūnijā katrs partneris savā valstī ar projekta rezultātiem iepazīstinās visus interesentus – gan organizācijas un speciālistus, kas izglītības vai brīvā laika pavadīšanas jomā strādā ar pieaugušajiem, t.sk. pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem, gan pieaugušo izglītotājus, gan arī pašus pieaugušos, kuri vēlētos paplašināt savas zināšanas par pasaules pieredzēm un izmēģināt mūsu projekta ietvaros tapušos e-kursus.

Kurzemes NVO atbalsta centrs šo projekta rezultātu noslēguma pasākuma plāno organizēt jūnija sākumā Kuldīgā, par ko atsevišķi informēs un uzaicinās jomas interesentus un pārstāvjus.