NVO

Tikšanās "Izglītības jomā pieejamās iespējas NVO darbības attīstībai"

Publicēšanas datums 28 Septembris 2018

Šķetinām mītus - vai tiešām izglītības jomā pieejamās iespējas (tai skaitā dalība projektos, to īstenošana) attiecas tikai uz tām organizācijām, kas strādā izglītības iestādēs? Nē! Bet, ko īsti nozīmē NVO iesaistīšanās izglītības jomā Latvijā un kādas iespējas tā paver biedrībām arī no reģioniem?

11ok izglitibas iespejas3

Aicinām uz tikšanos ar Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperti, dr.paed. Ingrīdu Muraškovu par biedrībām un nodibinājumiem pieejamajām iespējām izglītības jomā!

  • Kā Latvijā tiek iedalīts darbs izglītības jomā un kā tajā var iesaistīties jebkura NVO?
  • Kādas ir projektu iespējas, kurās ir saistība ar izglītības (tai skaitā neformālās izglītības, mūžizglītības) aktivitātēm?
  • NVO iespējas darboties kā reģistrētai izglītības iestādei.
  • Biedrības biedru izglītošanas iespējas.

Tikšanās ar izglītības eksperti, dr.paed. Ingrīdu Muraškovu notiks 11.oktobrī plkst. 10:00 – 11:30 Saldū, Kapelleru namā. Tikšanos organizē biedrība „Kurzemes NVO centrs”.

Piesakies https://goo.gl/forms/aSBC59BNv3cT1FoC2 vai zvanot 29811722 (Inese)

Biedrības „Kurzemes NVO centrs” darbu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF vnk

Sadarbojamies Valsts aizsardzības mācības pilotprojekta ieviešanā

Publicēšanas datums 27 Septembris 2018

Atsaucoties Latvijas Pilsoniskās alianses aicinājumam, 19.septembrī "Kurzemes NVO centrs" piedalījās vienā no Valsts aizsardzības mācības (VAM) pasniedzēju sagatavošanas semināriem "Patriotiskā audzināšana un pilsoniskā līdzdalība", tādējādi gatavojoties būt par vieniem no VAM pilotprojekta pasniedzējiem pilsoniskās līdzdalības jomā.

VAM 1

Valsts aizsardzības mācība kā obligāts mācību priekšmets 10.-11.klašu skolēniem Latvijas skolās tiks ieviests no 2024.gada, bet šogad, 2018.gadā, pilotprojekta veidā to izmēģinās 13 Latvijas skolās, tai skaitā 2 Kurzemes skolās – Saldus novada Kalnu vidusskolā un Liepājas 15.vidusskolā. Valsts aizsardzības mācības ietvaros paredzēto zināšanu un prasmju apguves programma ir iedalīta 4 blokos: Valstiskā audzināšana (t.sk. patriotisms un pilsoniskā līdzdalība), Dzīves skola, Fiziskā sagatavotība un Militārās pamatiemaņas. Infografika par Valsts aizsardzības mācības ieviešanu Latvijā.

SIF vnk

Biedrības "Kurzemes NVO centrs" darbu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Izmaiņas Kurzemes Biedrību un nodibinājumu datos augustā (2018)

Publicēšanas datums 11 Septembris 2018

Biedrība „Kurzemes NVO centrs” informē, ka augusta mēnesī Kurzemes reģionā1 ir reģistrētas 11 jaunas biedrības, savukārt likvidētas ir 3 biedrības*(skat zemāk detalizētāku informāciju). 

Kopumā 2018.gadā Kurzemes reģionā ir dibinātas 80 biedrības un nodibinājumi, savukārt likvidētas ir 14 biedrības. Līdz šim 2018.gadā visvairāk biedrību (33 organizācijas jeb 43% no visām) tiek dibinātas saistībā ar namu/ teritoriju/ garāžu apsaimniekošanu. Otra lielākā grupa ir sporta klubu un sporta veicināšanas biedrības (18 organizācijas jeb 23% no visām).

JaunaasNVO Kurzeme 20180901

Lasīt tālāk: Izmaiņas Kurzemes Biedrību un nodibinājumu datos augustā (2018)

Iesaisties Kurzemē: Kreativitāte Karostā iesaista vairāk kā 150 iedzīvotāju

Publicēšanas datums 31 Augusts 2018

2018.gada 11.augustā biedrība "House of Hope"​ Karostas iedzīvotājiem un viesiem deva iespēju piedalīties dažādos pasākumos, kopumā tajos iesaistot vismaz 150 personas! Jūras krastā varēja gan veidot smilšu skulptūras, gan piedalīties dažādās radošajās darbnīcās un sporta aktivitātēs. Savukārt dienas noslēgumā pie Ziemeļu mola biedrības jaunieši un sadarbības partneri piedalījās Talantu šovā.Visu aktivitāšu kopējais mērķis bija saliedētas sabiedrības veidošana Liepājā, īstenojot publisku starpkultūru kreativitātes pasākumu, kas vērsts uz līdzdalību un sadarbību multikulturālā Liepājas pilsētas rajonā „Karosta”.

2018 IK: Kreativitāte Karostā
Klikšķini uz attēla, lai redzētu nākamo!

Kultūras ministrija jau kopš 2014.gada visos Latvijas reģionos ar reģionālo NVO centru palīdzību īsteno reģionālo NVO atbalsta programmu, kuru Kurzemē administrē biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs” ar nosaukumu "Iesaisties Kurzemē!". Vairāk informācijas: www.kurzemesnvo.lv sadaļā “Iesaisties Kurzemē!”.

KM KNVOAC LOGO

Iesaisties Kurzemē: Puzē stiprina lokālpatriotismu

Publicēšanas datums 31 Augusts 2018

Biedrība "Samarietis" 18.augustā Puzē organizēja varen spraigu, jautru un puziniekus saliedējošu konkursu “Es i puziš!”, kurā piedalījās abu Puzes kultūrvēsturisko vietu – Ameles un Dandzītes – komandas.

Konkurss bija veidots tā, lai stiprinātu pužiņu - gan komandas dalībnieku, gan skatītāju - patriotismu un pārbaudītu to zināšanas par Latviju un Puzi, tās vēsturi, ģeogrāfiju un lībisko izloksni. Kā atzina organizatore Skaidrite Bruhanova, konkurss sniedzis jaunas zināšanas un pozitīvas emocijas, rosinot interesi klātesošajos izzināt vairāk par dzimto pagastu un Latviju!

2018 IK: Es i puziš!
Klikšķini uz attēla, lai redzētu nākamo!

Kultūras ministrija jau kopš 2014.gada visos Latvijas reģionos ar reģionālo NVO centru palīdzību īsteno reģionālo NVO atbalsta programmu, kuru Kurzemē administrē biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs” ar nosaukumu "Iesaisties Kurzemē!". Vairāk informācijas: www.kurzemesnvo.lv sadaļā “Iesaisties Kurzemē!”.

KM KNVOAC LOGO

Kurzemes NVO atbalsta centra kā viens no NVO konsorcija dalībniekiem pildīs EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta operatora lomu Latvijā

Publicēšanas datums 27 Augusts 2018

Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu* birojs Briselē nolēmis 2014.-2021. gadu periodam 8,5 milj. eiro vērtās programmas “NVO fonds” operatora funkcijas turpmāk uzticēt nevalstisko organizāciju (NVO) konsorcijam,kuru veido 6reģionāla un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Iepriekšējos periodos šo funkciju veica valsts iestāde – Sabiedrības integrācijas fonds.

NVOkonsorcijs izvelets2

Ar šo Finanšu biroja lēmumu finansējuma apsaimniekotājs vairs nebūs valsts izveidota iestāde, un Latvija pievienosies tam Eiropas Savienības valstu lokam, kurā finansējumu NVO sektoram administrē pati nozare NVO konsorcija formā. Situāciju atzinīgi vērtē Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, norādot, ka: “Iepriekšējo periodos valsts iestādes smagnējais administratīvais piegājiens un lēnās pielāgošanās iespējas apgrūtināja nozares iespējas efektīvi apgūt finansējumu, tādēļ, donoriem uzticot pašām nevalstiskajām organizācijām lemt par NVO prioritātēm, atbalstāmajām aktivitātēm un finansējuma pārdali, ir nozīmīgs pavērsiens sektora attīstībā. Tāpat gandarījums par starptautisko novērtējumu Latvijas nevalstiskā sektora briedumam un ekspertīzei.”

Programmas “NVO fonds” administrēšanai izveidotajā NVO konsorcijā ietilpst 6 nacionāla un reģionāla līmeņa nevalstiskās organizācijas, kas strādā pilsoniskās sabiedrības attīstības, izglītošanas, tīklošanās, informēšanas un kapacitātes stiprināšanas jomā, nedalot labuma guvējus pēc to darbības jomas –biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, biedrība “Latvijas Lauku forums”, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs”, nodibinājums “Valmieras novada fonds” un biedrība “Zemgales NVO atbalsta centrs”. Konsorcija dalībnieki kā vadošo partneri sarunām ar EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ir izvirzījuši biedrību “Latvijas Pilsonisko alianse”.

Ņemot vērā unikālo situāciju, kurai nav precedenta Latvijā, NVO konsorcijs piesardzīgi vērtē, ka programma varētu uzsākt darbību 2019.gada beigās vai 2020.gada sākumā. NVO konsorcijs ir saņēmis uzaicinājumu un tālākām sarunām, un paredzams, ka paies vismaz pusgads vai pat gads līdz ar donoriem tiks panākts vienots gala redzējums par finansējuma administrēšanas aspektiem un izveidota faktiskā sistēma, lai Latvijas NVO sektors varētu saņemt ieplānoto finansējumu.

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta paredzētā finansējuma 8,5 milj.eiro izlietojuma mērķis ir Latvijā stiprināt pilsonisku sabiedrību un aktīvu pilsoniskumu, kā arī stiprināt mazaizsargātu personu grupu tiesības. Programmas ietvaros plānots attīstīt pilsoniskās sabiedrības nozares ilgtermiņa ilgtspēju un kapacitāti, tādējādi stiprinot tās lomu demokrātiskas līdzdalības, aktīvas pilsonības un cilvēktiesību veicināšanā.

*Eiropas Ekonomiskās zonas valstis un Norvēģija, lai piedalītos vienotajā Eiropas Savienības (ES) tirgū piedalās ar līdzmaksājumu ES dalībvalstīs, tai skaitā atbalstot pilsoniskas sabiedrības un demokrātisko vērtību stiprināšanu.

Liepājas NVO diskutē par iniciatīvu 1% no IIN novirzīt sabiedriskā labuma organizācijām

Publicēšanas datums 24 Augusts 2018

23.augustā Liepājas NVO pārstāvjiem bija iespēja neformālā gaisotnē tikties ar ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu (Vienotība), lai pārrunātu iniciatīvu par 1% no IIN novirzīšanu sabiedriskā labuma organizācijām.

Tiksanas 23aug800

Klātesošie pārstāvji viennozīmīgi iniciatīvu atbalstīja, taču tos satrauca dažādi jautājumi, kas saistīti ar iniciatīvas praktisko ieviešanu. Piemēram – kā tiks veikta šīs iniciatīvas administrēšana, cik tas izmaksās vai administrēšana nenoēdīs šīs iniciatīvas laikā radīto finansējumu NVO? Ministrs pauda pārliecību, ka administrēšana nebūs dārga, jo tā paredzēta automatizēti EDS sistēmas ietvaros. Tāpat tika precizēts, ka šī iniciatīva būs papildinājums esošajiem valsts atbalsta rīkiem NVO sektoram un tas nebūs par iemeslu samazināt valsts politiku/finansējumu NVO sektoram citos aspektos. Tomēr tika paustas bažas, ka pašvaldības varētu izvēlēties samazināt savu esošo atbalstu NVO sektoram, tos mudinot aktīvāk piesaistīt šos iedzīvotāju 1% no IIN, kā arī tieši pašvaldības varētu būt negatīvi noskaņotas pret šādas iniciatīvas ieviešanu kā tādu.

Lasīt tālāk: Liepājas NVO diskutē par iniciatīvu 1% no IIN novirzīt sabiedriskā labuma organizācijām

Kurzemes NVO atbalsts centrs gūst pieredzi Vidzemē

Publicēšanas datums 24 Augusts 2018

Augusta sākumā Kurzemes NVO centra valde un biroja pārstāvji devās pieredzes braucienā pie organizācijām Vidzemē, kas pilnībā vai daļēji pilda NVO centru funkciju. Runājām par viņu veikto darbu NVO jomā, iestrādnēm, pieejamajiem resursiem un diskutējām par stratēģisko nepieciešamību veidot Latvijas NVO centru tīklu kopīgi nozīmīgās informācijas apritei un mūsu interešu aizstāvībai (darba novērtējums valsts/pašvaldību līmenī, valsts deleģējums pils.sab.attīstības jomā). 

Pārbaudījām praksē jau zināmo, ka vienas organizācijas, kas mērķtiecīgi turētu rūpi par visu NVO sektoru Vidzemē, piemēram “Vidzemes NVO centrs” nav, taču ir 3 citas organizācijas, kas aktīvi savā teritorijā pilda šīs funkcijas un savā starpā sadarbojas - Valmieras novada fondsAlūksnes NVO atbalsta centrs un Gulbenes novada vietējās rīcības grupa Biedrība Sateka. Jā, lai arī ierasts, ka vietējās rīcības grupas Latvijā pamatā strādā ar LEADER projektu administrēšanu, dažviet Latvijā šo biedrību vadītāji izvēlējušies aktīvi strādāt arī ar savas apkārtnes NVO - konsultēt, apvienot un koordinēt, veicināt to darbībai labvēlīgus apstākļus. Tā teikt, pilda mazo, lokālo NVO centru funkciju. Līdzīgu kursu darbam ar NVO uzņēmusies arī mūsu jau iepriekš apciemotā Ķekavas novada vietējās rīcības grupa Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"".

2018: Vidzemes NVO, kuras veic NVO centru funkciju, iepazīšanas brauciens
Klikšķini uz attēla, lai redzētu nākamo!

Septembra beigās plānojam doties šādā pat pieredzes un diskusiju braucienā pa Zemgali/pierīgu, kurā arī ir vairākas NVO centru fju pildošas organizācijas.Taču jau šobrīd pēc esošajām sarunām un gūtās pieredzes ir skaidrs – ir nepieciešams Latvijas NVO centru funkciju pildošo organizāciju tīkls un savstarpēja informācijas apmaiņa, interešu aizstāvēšana un darba prestiža celšana/novērtējums valsts/pašvaldības pusē. Pirmkārt tas vajadzīgs mums pašiem, otrkārt mums ir skaļāk jārunā par savu darbu. Jo tieši mēs esam tie, kas strādā uz kopējo cilvēku pilsonisko aktivitāti, stiprināšanu, informēšanu, koordinēšanu, tīklošanos, pilsoniskās izglītības veicināšanu, neiedalot konkrētas darbības jomas un nelobējot tikai vienu darbības nozari. Mēs esam tie, kas ir kā dzīvās bibliotēkas par pilsonisko aktivitāti savā teritorijā, spējam aizsniegt pilsoniski aktīvos cilvēkus un organizācijas vai savest tās kopā. Jeb – mēs esam kā ģimenes ārsti, pie kura cilvēks var atnākt faktiski ar jebkuru jautājumu, kas saistīts ar vēlmi būt aktīvam (biznesā, labdarībā, interešu pārstāvniecībā, tīklošanā, mācībās) un vai nu mēs paši varam pilnībā šo cilvēku nokonsultēt un ievirzīt vai pateikt, kur tālāk tam iet. Var teikt pat ļoti skaļi – NVO centros ir tie cilvēki, kuriem rūp, kuri ceļ un sargā mūsu Latvijas demokrātijas pamatu – apziņu cilvēku prātos, ka jādara pašam, jāsadarbojas un nav jāgaida tā stiprā roka no malas, kas visu izdarīs mūsu vietā un beidzot iestāsies leiputrija. Un mēs vēlamies stiprināt tieši šādus cilvēkus ar to tīklošanās, emocionālā, zināšanu un praktiskā atbalsta un izdegšanas riska novēršanas aktivitātēm. Tikai mēs esam ļoti vāji un īsti pat viens otru nepazīstam, jo ilgstoši dzīvojam finansējuma neesamības apstākļos. Lai paliktu NVO sektorā un savas zināšanas varētu likt lietā, pamatā īstenojam dažādus ar savu darbību saistītus blakus projektiņus un atvērtajos NVO finansējuma konkursos konkurējam ar jebkuru Latvijas NVO (kurām parasti ir vēl tematiskie finansējumi kā sociālajā, kultūras, jaunatnes, izglītības, u.tml. jomās). Lai arī tādējādi esam spējuši palikt NVO sektorā, taču vienlaicīgi nespējam mērķtiecīgi fokusēt uzmanību un darbību uz mūsu pamata mērķi - pils.sab. radīšanas, attīstības, sargāšanas un interešu pārstāvniecības jautājumiem!

Kurzemes NVO centrs ir nolēmis sākt rīkoties un ko darīt lietas labā mūsu visu savienošanai, pieredzes apmaiņai un interešu pārstāvniecībai. Šis ir mūsu pirmais solis – mūsu iepazīšanas braucieni, personīga kontakta dibināšana, bet mūsu vēlme ir iet tālāk – kopīga informācijas un interešu pārstāvēšanas tīkla radīšana un uzturēšana! Arī tad, ja naudas nebūs nemaz. Mēs esam milzīga LV vērtība!

SIF vnk Pieredzes apmaiņas braucienu finansiāli tika segts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta “Kurzemes NVO atbalsts 2018” ietvaros, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds.

Piedalāmies Eiropas Vasaras Skolā!

Publicēšanas datums 23 Augusts 2018

Šovasar mūsu priekšsēdētāja Inese Siliņa ar savām zināšanām pilsoniskās sabiedrības jomā iesaistījāmās vasaras nometnē diasporas jauniešu saiknes uzturēšanai ar Latviju –„Eiropas Vasaras skolas” (EVS)! Mūsu uzdevums bija teju 60 jauniešiem dažādās vecuma grupās palīdzēt radīt un nostiprināt izpratni, zināšanas par Latvijas valsts pārvaldi, Saeimas, Ministru kabineta un Prezidenta institūcijām un, protams, par vēlēšanām Latvijā!

pub EVS

Lai būtu arī praktiskā darbība un iespēja izprast demokrātiskos procesus caur personīgām atziņām, uzaicinājām piedalīties arī Emīlu Anškenu no Ventspils jauniešu mājas novadīt simulācijas spēli „Saproti valsti”. Ticam, ka jauniešiem pēc tik intensīvas un daudzpusīgas informācijas vairāku dienu garumā bija gana pārdomu un secinājumu, iespēju salīdzināt. Jau mūsu nodarbību laikā jaunieši atzina, ka ir uzzinājuši daudz jauna un pēc praktiskās darbības simulācijas spēlē arī secināja, ka demokrātija tomēr nav nemaz tik vienkāršs process, kā bija šķitis no malas! Ceram, ka mūsu pienesums Eiropas Vasaras Skolai šajā gadā ir bijis vērtīgs! Paldies Ilze Dubere par uzaicinājumu! Paldies Eiropas Latviešu Apvienībai par šīs tradīcijas un saiknes diasporas jauniešiem ar Latviju uzturēšanu!

Piedalāmies Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku akadēmijā

Publicēšanas datums 22 Augusts 2018

Lai stiprinātu savas zināšanas par sociālo uzņēmējdarbību, izprastu ar to saistītos biznesa modeļus, dalītos pieredzē un praktizētos gan paši radīt sociālās uzņēmējdarbības idejas, gan konsultēt to autorus, no 3.-5.augustam Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalījās Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku akadēmijā Cēsīs, Ruckas muižā.

2018: Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku akadēmija

Klikšķini uz bildes, lai redzētu nākamās!

Akadēmijas laikā ne tikai guvām jaunas zināšanas, bet dalījāmies ar esošajām - mūsu valdes locekle Elīna Immere stāstīja par darbu Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijā, kurā ir viena no šīs komisijas 10 locekļiem. Komisijas galvenais pienākums ir izvērtēt uzņēmumu pieteikumus sociālā uzņēmuma statusam.

Akadēmijā piedalījās gan esošie, gan topošie sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki, kopumā ap 30 personu, un tās laikā tika daudz diskutēts ne tikai par ar sociālo uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, bet arī par vēstnieku lomu un darbības principiem. Lai paplašinātu vēstnieku redzesloku, pirmajā dienā akadēmijas dalībnieki tika iepazīstināti ar Cēsu radošo industriju kopstrādes ēku un dota iespēja piedalīties vienā no tajā noteikošajām radošajām nodarbībām - glītrakstīšanā ar spalvu!

No Kurzemes NVO atbalsta centra akadēmijā piedalījās Inese Siliņa, Elīna Immere un Maija Jankovska. Akadēmiju organizēja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ar Britu Padomes Latvijā atbalstu. Kurzemes NVO atbalsta centra komandas kapacitātes un līdzdarbības aktivitāšu stiprināšana notiek ar valsts budžeta atbalstu projekta "Atbalsts Kurzemes NVO 2018" ietvaros, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds.