NVO

Biedrību un nodibinājumu amatpersonas iekļautas profesiju klasifikatorā

Publicēšanas datums 12 Jūnijs 2011

eLPA informē: Tagad arī biedrību un nodibinājumu amatpersonas ir iekļautas Latvijas profesiju klasifikatorā.

Par šīs profesijas raksturojošiem uzdevumiem ir minēts, ka šīs amatpersonas nosaka biedrību un nodibinājumu darbības pamatvirzienus, statūtus, aizstāv savas biedrības un nodibinājuma biedru intereses, veicina interesi par šīm biedrībām un nodibinājumiem, plāno, organizē un nodrošina biedrību un nodibinājumu darbības pamatvirzienus un statūtus, vadošo institūciju lēmumu ievērošanu un vada citus darbiniekus.

Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Profesiju klasifikatorā iekļauta profesija - biedrību un nodibinājumu amatpersona.

Ar profesiju klasifikatoru vari iepazīties šeit.

Papildus informatīvais seminārs par projektu iesniegumu atlasi ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē 1.5.2.2.2

Publicēšanas datums 31 Maijs 2011

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Rīgas reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru organizē papildu semināru par projektu iesniegumu atlasi ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē 1.5.2.2.2 „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”.
Papildu informatīvais seminārs notiks š.g. 3.jūnijā Rīgas domes sēžu zālē, Rātslaukums 1, Rīga. | semināra darba kārtība |

Lasīt tālāk: Papildus informatīvais seminārs par projektu iesniegumu atlasi ESF darbības programmas...