Project: Promoting Third Age Education

P3AE Logo ansamblis

Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts
Promoting Third Age Education (P3AE)
līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712
Pamatinformācija par projektu

„Educate the educators” – Mācības pasniedzējiem

No 23.septembra līdz 27.septembrim, starptautiskā projekta „Promoting Third Age Education” (P3AE) ietvaros, Slovēnijā, Ļubļanā,  notika apmācību cikls kā pielietot projekta ietvaros izstrādāto metodoloģiju „Trešās paaudzes izglītība”.

Nevalstiskā organizācija no Slovēnijas, „Slovēnijas Trešās paaudzes Universitāte” („Slovenian Third Age University”) projekta ietvaros izstrādāja metodoloģiju darbam ar pirmspensijas un pensijas vecuma pieaugušajiem un lai vieglāk būtu to pielietot pārējās partneru valstīs, tad metodoloģija tika tulkota, un tās pielietošanai tika apmācīti 12 dalībnieki, no katra partneru puses 3 dalībnieki.

Lai paplašinātu Latvijas mūžizglītībā strādājošo zināšanas, Kurzemes NVO atbalsta centrs dalību apmācībās koordinēja Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles direktori Rutu Karloviču un bijušās RPIVAS rektori Dainu Voitu, kas jau iepriekš aktīvi strādājušas trešās paaudzes izglītības jomā, kā arī lektori Edīti Irbi. Kā brīvprātīgais klausītājs dalībnieku vidum pievienojās arī Kurzemes NVO atbalsta centra projekta koordinatore, Linda Blīgzna.

Metodoloģijas apmācību cikls notika „Slovēnijas Trešās paaudzes Universitāte”, kas atrodas Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā. Apmācības notika apvienojot teorētisko ar praktisko metodoloģijas pielietošanu, kur teorētiskajā daļā tika stāstīts par to kādās grupās iedalās seniori,  organizēt mācību ciklus senioriem un kādi kursu veidus piedāvāt, cik lielas veidot mācību grupas un cik bieži vēlams tām tikties. Praktiskajā daļā tika parādīts  kā „Slovēnijas Trešās paaudzes Universitāte” strādā ar senioru grupām. Apmācību programma, tika sastādīta tā, lai dalībnieki apmācību laikā varētu teorētisko informāciju ieraudzīt arī praksē.

Tāpat arī apmācību sākumā un noslēgumā dalībnieki tika aicināti uz kopīgām pusdienām, lai iepazītu viens otru un dalītos savā redzējumā pēc metodoloģijas apguves.

Trešā partneru tikšanās Slovēnijā

No 28.-29.septembrim notika trešā partneru tikšanās Slovēnijā, šoreiz pie partneriem „Slovenian Third Age University” Ļubļanā, kur Kurzemes NVO atbalsta centru pārstāvēja projekta koordinatore Linda Blīgzna un Ulla Perkune.

Partneru tikšanās laikā tika apspriestas metodoloģijas apmācības un kādā veidā metodoloģiju pārbaudīt katrā no partnervalstīm. Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti katra partnera izdarītie darbi un vēl veicamie uzdevumi, finanšu stāvoklis un ieplānotas nākamas klātienes tikšanās datumi.

Partneri savā starpā vienojās par ITC platformas tiešsaistes kursu niansēm –reģistrēšanās veidi, tiešsaistes kursu eksaminēšanas veids un sertifikātu piešķiršana, kā arī to izmantošanas iespējas pēc projekta beigām. Tika pārskatītas ITC platformas vajadzīgie tulkojumi katrai partneru dalībvalstij.

Partneru tikšanās noslēgumu laikā, sniedzot ieskatu „Slovenian Third Age University” darbībā, gida pavadībā ar vēsturisko stāstu, tika apskatīta Ļubļanas pilsētas vēsturiskais centrs, kas ir viens no universitātes apmācību kursiem.