2017: 3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā

Liepājas poļu biedrība „VANDA” šogad projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros organizēja nu jau trešo Tautu draudzības ugunskuru Liepājā, pulcējot vairāk nekā 100 dalībnieku! Pasākums notika 16.09.2017. Liepājas koncertdārzā „Pūt, Vējiņi!”  un tā ietvaros kopīgam koncertam pulcējās seši Liepājas lielāko mazākumtautību radošie kolektīvi un to pieaicinātie pieci latviešu mākslinieciskie kolektīvi no dažādām Latvijas vietām.

3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā

Lasīt tālāk: 2017: 3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā

"Iesaisties Kurzemē!" 2017.gada rezultāti

KM KNVOAC

2017.gada projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” saņemti 64 projektu pieteikumi no 15 Kurzemes novadiem un pilsētām. Apstiprināti 17 projekti 9 Kurzemes pašvaldībās: Brocēnu, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Saldus, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājā un Ventspilī. Pilnu informāciju par apstiprinātajiem projektiem varat lasīt ŠEIT.

Lasīt tālāk: "Iesaisties Kurzemē!" 2017.gada rezultāti

2017: Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā

AlternativasAr prieku darām zināmu, ka Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” izstrādātais projekts „Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā”, kurš tiks finansēts no LR Kultūras ministrijas un atbalsta „Kurzemes NVO atbalsta centrs”, ir apstiprināts un tiks realizēts Sabilē un Liepājā no 2017. gada 1. marta līdz 1. decembrim.

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot romu jaunatnes radošo darbību skatuves mākslā, veicināt skatuvisko pieredzi un radīt iespēju apliecināt savas mākslinieciskās spējas kultūrvides veidošanā Sabiles pilsētā un Latvijā kopumā.

Lasīt tālāk: 2017: Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā

"Iesaisties Kurzemē!" 2016.gada rezultāti

KM KNVOAC

2016. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņēma 41 projektu pieteikumu, no kuriem apstiprināti 15 projektu pieteikumi.  Ar apstiprinātajiem projektiem, to vadītāju kontaktinformāciju un mērķiem var iepazīties šeit.

 

 

Apstiprinātie projekti:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas - saņemti 27 pieteikumi, apstiprināti 6 projekti.

 • Nīcas novada attīstības biedrība - projekts „Ar Latviju sirdī” (1211,01 EUR)
 • Saldus sadraudzīgā biedrība - projekts „Neizzinātais Kurzemes cietoksnis” (1439,93 EUR)
 • Biedrība „Virbi” - projekts „Ieriti Saulīte Jaunpagastā” (1078,69 EUR)
 • Liepājas Novada fonds - projekts „Kur-zeme iedvesmo!" (1500 EUR)
 • Biedrība "Vīgrieze" - projekts "Simts krāsu gaismā mirdz mans novads Latvijā" (770,37 EUR)
 • Biedrība "Padure" - "Es daru..., es radu..., es esmu Latvija" (2000 EUR)

Starpkultūru dialoga veicināšana - saņemti 8pieteikumi, apstiprināti 5 projekti.

 • Liepājas poļu sieviešu klubs "VANDA" - projekts "2.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā" (2780 EUR)
 • Biedrība "Mazirbes draugu kopa" - projekts "Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums - viņus!" (1926 EUR)
 • Biedrība "Mantinieki" - projekts "Kurzemes starpkultūru festivāls 2016" (2000 EUR)
 • Drošas dzīves vides attīstības biedrība "Oāze" - projekts "Cittautieši prožektoru gaismā" (1077,11EUR)
 • Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam - projekts "Dažādība kā izaugsmes iespēja" (1000 EUR)

Mazākumtautību NVO atbalsts - saņemti 6 pieteikumi, apstiprināti 4 projekti.

 • Liepājas lietuviešu kultūras biedrība "Rūta" - projekts "Atbalsts lietuviešu kultūras biedrībai „Rūta” Liepājā" (700 EUR)
 • Biedrība "Živica" - projekts "Soli pa solim" (2975 EUR)
 • Liepājas poļu sieviešu klubs "VANDA" - projekts "Poļu biedrības VANDA stiprināšana Liepājā" (1996,89 EUR)
 • Sabiedrības integrācijas centrs "Alternativas" - projekts "Romu kultūras identitātes saglabāšana un līdzdalība" (1544,60 EUR) 

2015. gada "Iesaisties Kurzemē!" projektu apraksti

KM KNVOAC2015. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņēma 45 projektu pieteikumus no 11  Kurzemes novadiem un pilsētām. Finansējums tika piešķirts 25 projektiem, ar kuru aprakstiem varat iepazīties zemāk.

Kopējo finansējumu saņēmušo biedrību, to projektu un piešķirtā finansējuma sarakstu varat skatīt pa tematiskajām jomām:

 • Projekti, kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas ŠEIT
 • Projekti, kas veicina starpkultūru dialogu ŠEIT
 • Projekti, kas veicina Kurzemes mazākumtautību NVO darbību ŠEIT

Skrundas novads: Būsim kopā

Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES” 2015. gadā īstenoja starpkultūru dialoga veicināšanas projektu Būsim kopā!, lai iepazīstinātu un saliedētu Skrundas novada cittautu kopienu ģimenes, kā arī izglītotu sabiedrību par dažādu kopienu kultūrām Latvijā.

Skaties TV Skrundas sižetu par ģimeņu pasākumu "Būsim kopā!": http://tvskrunda.lv/blog/index.php?id=8qd277xd

Projekts sākās 2015. gada augustā, aptaujājot Skrundas novadā dzīvojošo cittautu ģimenes, lai tās apzinātu un iepazītu. Uz anketām atsaucās 16 jaukto kopienu ģimenes no Skrundas, Jaunmuižas, Nīkrāces un Rudbāržiem. Apkopojot anketu rezultātus atklājās, cik multikulturāla sabiedrība dzīvo Skrundas novadā: krievi, ukraiņi, lietuvieši, baltkrievi, poļi, igauņi, īri, dāņi un latvieši.

Lasīt tālāk: Skrundas novads: Būsim kopā

Talsu novads, Sabile: Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē

Lai vienotu romus vienkopus, veicinātu romu ģimenēs pamatvērtības, garīgās vērtības un sabiedrības vienotību, sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas”īstenoja romu kopienas integrācijas un līdzdalības projektu “Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē”.

Alerntivas advents

Projektā īstenotas vairākas aktivitātes un galvenās norisinājās 2015. gada novembrī Sabiles kultūras namā, aicinot uz romu sadraudzības pēcpusdienu. Pasākumā piedalījās viesi no Valmieras, Talsiem, Valdemārpils, Kandavas, kā arī vietējie Sabiles romi un citu tautību dalībnieki.

Lasīt tālāk: Talsu novads, Sabile: Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē

Saldus novads: Pagātne+Tagadne=Nākotne

Lai Saldus un Brocēnu novadu vidusskolēniem sniegtu zināšanas par Latvijas valsti un tās vēsturi, pilnveidotu jauniešu pilsoniskās prasmes un attieksmes, biedrība „Mantinieki” 2015. Gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu "Pagātne+Tagadne=Nākotne".

PagatneTagadneNakotne

Projektā sākotnēji iesaistījās 5 skolu komandas: Saldus 2.vidusskola, Druvas vidusskola, PIKC Saldus tehnikums un divas Brocēnu vidusskolas komandas, katrā komandā 4 - 5dalībnieki, bet 1 Brocēnu vidusskolas komanda pārtrauca dalību projektā. Uzrunātā mērķauditorija bija jaunieši, kurus interesē Latvijas vēsture, kuri vēlas papildināt savas zināšanas, izdzīvojot dažādus Latvijas vēstures posmus un vēlas apgūt pilsoniskās līdzdalības prasmes.

Lasīt tālāk: Saldus novads: Pagātne+Tagadne=Nākotne

Kuldīga: Ieklausies, mācies un dari!

Biedrība "Kursas raksti" 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu "Ieklausies, mācies un dari!", lai izglītotu, informētu, iedrošinātu biedrības aktīvai darbībai no Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada, kā arī šo novadu iedzīvotājus, kuri tikai domā par nevalstiskās organizācijas dibināšanu, aicinot aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā un brīvprātīgajā darbā.

Kursas raksti

Projekta aktivitātes uzsākās 2015. gada septembrī, kad biedrība kopā ar laikrakstu “Kurzemnieks” izstrādāja aptaujas anketu, lai noskaidrotu Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada iedzīvotāju viedokļus par NVO.  Anketā bija jautājumi par iesaistīšanos brīvprātīgo darbā vai nevalstiskajā organizācijā, kādā veidā sabiedrībā popularizēt labdarību un mecenātismu, kādas aktīvākās NVO novados varat nosaukt u.c. Anketa tika publicēta divos laikraksta „Kurzemnieks” numuros, kā arī ievietota laikraksta mājas lapā, Kurzemes NVO atbalsta centra un pašvaldību mājas lapās. Uz anketu tika saņemtas 54 respondentu atbildes un no tām izrietošais secinājums – sabiedrībai, arī jauniešiem, ir maza nojausma par to, kas ir NVO, ko tās dara un kādēļ būtu vajadzīgas.

Lasīt tālāk: Kuldīga: Ieklausies, mācies un dari!

Liepāja: Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana

Lai stiprinātu Liepājas jauniešu NVO sadarbību un veicinātu jauniešu iesaisti nevalstiskajās organizācijās, bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu "Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana".

Skrejcels2a

“Skrejceļš” jau pirms konkursa finansējuma iegūšanas, 2015. gada sākumā, bija aizsācis iniciatīvu par Liepājas jauniešu NVO apzināšanu, kā rezultātā seciāja, ka trūkst sadarbība starp jauniešu NVO un jauniešu neformālām apvienībām kopēju mērķu sasniegšanā. Aizsākto iniciatīvu bija vēlme turpināt, uzrunājot aktīvos jauniešus iesaistīties NVO sektorā un nostiprināt sadarbību starp Liepājā reģistrētām jauniešu organizācijām, tādēļ tika rakstīts projekts konkursam "Iesaisties Kurzemē!"

Lasīt tālāk: Liepāja: Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana

Talsu novads: Kultūras mums līdzās

Biedrība “Mustus” 2015.gdā īstenoja starpkultūru dialoga projektu "Kultūras mums līdzās", lai veicinātu Talsu novada iedzīvotāju toleranci un savstarpējas izpratnes veidošanu ar citām kultūrām. Kā izteikšanās līdzeklis tika izmantota fotogrāfija un veidoti fotostāsti ar novadā dzīvojošiem cittautiešiem.

Mustus

Projekts tika sākts 2015. gada augustā ar cittautiešu uzrunāšanu piedalīties projekta īstenošanā, lai veidotu interesantus fotostāstus, aicinot fotografēties savā iemīļotākajā vietā Talsu novadā. Fotografēšanās laikā par katru projekta dalībnieku tika pierakstīts stāsts, noskaidrojot mītnes zemi un kas saista, pievelk dzīvojot Talsos.

Lasīt tālāk: Talsu novads: Kultūras mums līdzās