NVO

"Iesaisties Kurzemē!" 2015.gada rezultāti

KM KNVOAC

2015. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņēma 45 projektu pieteikumus no 11  Kurzemes novadiem un pilsētām. Finansējums tika piešķirts 25 projektiem:

  • Projekti, kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas ŠEIT
  • Projekti, kas veicina starpkultūru dialogu ŠEIT
  • Projekti, kas veicina Kurzemes mazākumtautību NVO darbību ŠEIT

2015: Būsim kopā

Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES” 2015. gadā īstenoja starpkultūru dialoga veicināšanas projektu Būsim kopā!, lai iepazīstinātu un saliedētu Skrundas novada cittautu kopienu ģimenes, kā arī izglītotu sabiedrību par dažādu kopienu kultūrām Latvijā.

Skaties TV Skrundas sižetu par ģimeņu pasākumu "Būsim kopā!": http://tvskrunda.lv/blog/index.php?id=8qd277xd

Projekts sākās 2015. gada augustā, aptaujājot Skrundas novadā dzīvojošo cittautu ģimenes, lai tās apzinātu un iepazītu. Uz anketām atsaucās 16 jaukto kopienu ģimenes no Skrundas, Jaunmuižas, Nīkrāces un Rudbāržiem. Apkopojot anketu rezultātus atklājās, cik multikulturāla sabiedrība dzīvo Skrundas novadā: krievi, ukraiņi, lietuvieši, baltkrievi, poļi, igauņi, īri, dāņi un latvieši.

Lasīt tālāk: 2015: Būsim kopā

2015: Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē

Lai vienotu romus vienkopus, veicinātu romu ģimenēs pamatvērtības, garīgās vērtības un sabiedrības vienotību, 2015.gadā sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas”īstenoja romu kopienas integrācijas un līdzdalības projektu “Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē”.

Alerntivas advents

Projektā īstenotas vairākas aktivitātes un galvenās norisinājās 2015. gada novembrī Sabiles kultūras namā, aicinot uz romu sadraudzības pēcpusdienu. Pasākumā piedalījās viesi no Valmieras, Talsiem, Valdemārpils, Kandavas, kā arī vietējie Sabiles romi un citu tautību dalībnieki.

Lasīt tālāk: 2015: Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē

2015: Pagātne+Tagadne=Nākotne

Lai Saldus un Brocēnu novadu vidusskolēniem sniegtu zināšanas par Latvijas valsti un tās vēsturi, pilnveidotu jauniešu pilsoniskās prasmes un attieksmes, biedrība „Mantinieki” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu "Pagātne+Tagadne=Nākotne".

PagatneTagadneNakotne

Projektā sākotnēji iesaistījās 5 skolu komandas: Saldus 2.vidusskola, Druvas vidusskola, PIKC Saldus tehnikums un divas Brocēnu vidusskolas komandas, katrā komandā 4 - 5dalībnieki, bet 1 Brocēnu vidusskolas komanda pārtrauca dalību projektā. Uzrunātā mērķauditorija bija jaunieši, kurus interesē Latvijas vēsture, kuri vēlas papildināt savas zināšanas, izdzīvojot dažādus Latvijas vēstures posmus un vēlas apgūt pilsoniskās līdzdalības prasmes.

Lasīt tālāk: 2015: Pagātne+Tagadne=Nākotne

2015: Ieklausies, mācies un dari!

Biedrība "Kursas raksti" 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu "Ieklausies, mācies un dari!", lai izglītotu, informētu, iedrošinātu biedrības aktīvai darbībai no Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada, kā arī šo novadu iedzīvotājus, kuri tikai domā par nevalstiskās organizācijas dibināšanu, aicinot aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā un brīvprātīgajā darbā.

Kursas raksti

Projekta aktivitātes uzsākās 2015. gada septembrī, kad biedrība kopā ar laikrakstu “Kurzemnieks” izstrādāja aptaujas anketu, lai noskaidrotu Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada iedzīvotāju viedokļus par NVO.  Anketā bija jautājumi par iesaistīšanos brīvprātīgo darbā vai nevalstiskajā organizācijā, kādā veidā sabiedrībā popularizēt labdarību un mecenātismu, kādas aktīvākās NVO novados varat nosaukt u.c. Anketa tika publicēta divos laikraksta „Kurzemnieks” numuros, kā arī ievietota laikraksta mājas lapā, Kurzemes NVO atbalsta centra un pašvaldību mājas lapās. Uz anketu tika saņemtas 54 respondentu atbildes un no tām izrietošais secinājums – sabiedrībai, arī jauniešiem, ir maza nojausma par to, kas ir NVO, ko tās dara un kādēļ būtu vajadzīgas.

Lasīt tālāk: 2015: Ieklausies, mācies un dari!

2015: Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana

Lai stiprinātu Liepājas jauniešu NVO sadarbību un veicinātu jauniešu iesaisti nevalstiskajās organizācijās, bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu "Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana".

Skrejcels2a

“Skrejceļš” jau pirms konkursa finansējuma iegūšanas, 2015. gada sākumā, bija aizsācis iniciatīvu par Liepājas jauniešu NVO apzināšanu, kā rezultātā seciāja, ka trūkst sadarbība starp jauniešu NVO un jauniešu neformālām apvienībām kopēju mērķu sasniegšanā. Aizsākto iniciatīvu bija vēlme turpināt, uzrunājot aktīvos jauniešus iesaistīties NVO sektorā un nostiprināt sadarbību starp Liepājā reģistrētām jauniešu organizācijām, tādēļ tika rakstīts projekts konkursam "Iesaisties Kurzemē!"

Lasīt tālāk: 2015: Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana

2015: Kultūras mums līdzās

Biedrība “Mustus” 2015.gdā īstenoja starpkultūru dialoga projektu "Kultūras mums līdzās", lai veicinātu Talsu novada iedzīvotāju toleranci un savstarpējas izpratnes veidošanu ar citām kultūrām. Kā izteikšanās līdzeklis tika izmantota fotogrāfija un veidoti fotostāsti ar novadā dzīvojošiem cittautiešiem.

Mustus

Projekts tika sākts 2015. gada augustā ar cittautiešu uzrunāšanu piedalīties projekta īstenošanā, lai veidotu interesantus fotostāstus, aicinot fotografēties savā iemīļotākajā vietā Talsu novadā. Fotografēšanās laikā par katru projekta dalībnieku tika pierakstīts stāsts, noskaidrojot mītnes zemi un kas saista, pievelk dzīvojot Talsos.

Lasīt tālāk: 2015: Kultūras mums līdzās

2015: Es un Es ir Mēs

Biedrība “VIRBI” 2015. gadā īstenoja starpkultūru dialoga projektu "Es un Es ir Mēs", lai veicinātu nacionālo stereotipu mazināšanos un savstarpējās uzticēšanās veidošanos Virbu pagasta iedzīvotāju vidū, sekmējot tolerantas un saliedētas kopienas attīstību, un mazākumtautību iedzīvotāju iekļaušanos pilsoniskajās aktivitātēs.

Virbi

Projekta vadītāja Diāna Dzelzkalēja, biedrības VIRBI valdes locekle. Tālrunis 29199130, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Talsu TV sižets par projektu http://www.talsutv.lv/video_type/projekts-es-un-es-ir-mes/

Lasīt tālāk: 2015: Es un Es ir Mēs

2015: No skolas sola līdz projektam

Biedrība „Kazdangas kultūrvēsturiskais mantojums” Māteru Jura Kazdangas pamatskolā 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu "No skolas sola līdz projektam", lai veicinātu Kazdangas skolēnu pašizaugsmi un interesi pagasta attīstībā, organizējot jauniešu apmācības un izstrādājot projekta idejas. 

NoSkolasSola1

Projekts sākās ar semināru 10.11.2015., un vadītāja Ance Tīmane iepazīstināja visus klausītājus ar projekta ideju, pastāstīja par sociālajiem projektiem un sociālo uzņēmējdarbību, lai veidotu skolēnu izpratni, kas ir sociālie projekti, kāda ir to nozīme, kas ir sociālie uzņēmēji, kas ziedo savu laiku vai līdzekļus sociālajai jomai. Semināra vadītāja jauniešus rosināja domāt un izteikt viedokli  par lietām, ko vajadzētu uzlabot skolā, pagastā un novadā.Semināru noklausījās 5. – 9. klases skolēni un skolotāji, kopskaitā 69.

Lasīt tālāk: 2015: No skolas sola līdz projektam

2015: Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien

2015. gada rudeni biedrība “Vecāku klubiņš Druve” īstenoja starpkultūru dialoga projektu "Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien", tā aktivitātēs iesaistot 136 Striķu pamatskolas audzēkņus, skolotājus un vecākus, pārstāvot dažādas tautības – lietuvieši, latvieši, ukraiņi, krievi, baltkrievi un pa vienam britam un amerikānim. Projekta pamatdoma bija veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu, pilnveidojot bērnu un vecāku zināšanas un izpratni par multinacionālu kultūru simbiozi Saldus pilsētas veidošanās procesā.

Druve

Lasīt tālāk: 2015: Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien