NVO

KNVOAC papildina zināšanas par Eiropas Savienības programmu piedāvātajām iespējām

KNVOAC logo LV mazsKurzemes NVO atbalsta centra projektu koordinatore Evita Pētersone 29.05.2018. piedalījās seminārā par ES programmu “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem” piedāvātajām finansējuma iespējām projektu īstenošanai. Semināra laikā tika demontrēts, kā pareizi aizpildīt pieteikuma veidlapu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu konkursam, lai pretendents nenokļūdītos pieteikuma iesniegšanas procesā. Tāpat seminārā ar savu pieredzi dalījās  Iveta Grunte, Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja, stāstot par projektu „Tolerancja i solidarność jako kluczowe wartości dla przyszłości Europy”, kuru kopā ar citām dalībvalstīm īsteno Eiropas Savienības mazo pilsētu hartas (Charter of European Rural Communities) pārstāve Latvijā—Kandava. Noslēgumā lektores aicināja klātesošos izmantot iespēju, piesaistīt ārvalstu sadarbības partnerus, un līdz 1.septembrim  iesniegt projekta pieteikumu programmas "Eiropa pilsoņiem" atbalsta aktivitātē "Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība" apakšprogrammās "Pašvaldību sadraudzība" un  "Pašvaldību tīklojums". Pozitīvi, ka  informāciju par iespējamiem sadarbības partneriem var iegūt "Eiropa pilsoņiem" un "Radošā Eiropa" mājas lapās.

Semināru organizēja  Kultūras ministrijas ES programmas “Radošā Eiropa” birojs Latvijā un ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts Latvijā

 Kurzemes NVO atbalsta centra darbību atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta "Atbalsts Kurzemes NVO 2018" ietvaros.

SIF vnk