NVO

Saldū notikusi sabiedriskā apspriede par NIPSIPP 2019-2020.gadam

sab aspsp maza22.05.2018. sabiedriskajā apspriedē Saldū par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna (NIPSIPP) 2019. – 2020. gadam plāna projektu piedalījās 35 aktīvie iedzīvotāji, NVO un pašvaldību pārstāvji. Dalībnieki pārstāvēja 7 Kurzemes puses pašvaldību teritorijas (Liepājas pilsēta, Aizputes, Brocēnu, Kandavas, Kuldīgas, Saldus, Skrundas novadi). 

Dalībnieki interesējās gan par konkrētām plānā iekļautajām rīcībām un to ieviešanu/iespēju iesaistītites to īstenošanā, gan sniedza priekšlikumus plānā izmantoto terminu un domu formulējumiem, gan arī aktīvi diskutēja par NVO reģionālās programmas un pilsoniskās izglītības, starpkultūru dialoga un citu plānā ietverto jautājumu nozīmīgumu un īstenošanas pieeju.

Saldū notikusī sabiedriskā apspriede bija pirmā no piecām apspriedēm, kuras Kultūras ministrija, sadarbībā ar reģionālajiem NVO koordinatoriem - NVO centriem, organizē visā Latvijas teritorijā. Sabiedrisko apspriedi Saldū organizēja biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar Mākslu attīstības biedrību "Ilizanna" jeb Kapelleru namu. Nākamās apspriedes notiks:

  • 23. maijā Rīgā, kafejnīcā SPIIKIIZI (Kr.Valdemāra iela 17a), 
  • 24. maijā - Jēkabpilī, Jēkabpils tautas nama 2.stāva baltajā zālē (Vecpilsētas laukums 3), 
  • 25. maijā Preiļos, Preiļu NVO centrā (Kooperatīva iela 6) 
  • 28. maijā – Cēsīs, Ruckas muižā (Piebalgas iela 19).