NVO

Esam iesnieguši piedāvājumu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentam par NVO fonda operatora funkciju pildīšanu Latvijā

NVO konsorcijs22018. gada 4.maijs ir ne tikai Latvijas neatkarības atgūšanas gadadiena, šogad 4.maijā ir noslēdzies kāds ļoti nozīmīgs darba posms Latvijas pilsoniskās sabiedrības vēsturē  - visas stratēģiski nozīmīgākās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas Latvijā strādā reģionālā un nacionālā līmenī pilsoniskās sabiedrības attīstībai, izglītošanai, tīklošanai, informēšanai un stiprināšanai, nedalot labuma guvējus pēc to darbības jomas, ir apvienojušās konsorcijā ar mērķi sagatavot kopīgu piedāvājumu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentam par NVO fonda operatora funkciju izpildi Latvijā 2014-2024.gadam. Kopīgais piedāvājums EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentam tika iesniegts 2018. gada 4. maijā plkst. 8:20 no rīta. 

Konsorcijā ir apvienojušā 6 organizācijas - visi Latvijas reģionālie NVO atbalsta centri/to funkciju izpildītāji (Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO atbalsta centrs, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO atbalsta centrs), Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Lauku forums. Konsorcija dalībnieki kā vadošo partneri ir izvēlējuši Latvijas Pilsonisko aliansi, kura arī konsorcija vārdā iesniegusi piedāvājumu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentam.

Plānots, ka konkursa rezultāti par NVO fonda operatora izvēli būs zināmi 2018.gada augustā. 

Ja Latvijas NVO fonda operatora funkciju izpildei tiks izvēlēts mūsu konsorcijs, šis būs ļoti nozīmīgs pagrieziens Latvijas NVO attīstības un attieksmes veidošanas jomā - pirmo reizi vēsturē šo funkciju pildīs pašas NVO. Uzskatām, ka esam izstrādājuši spēcīgu piedāvājumu Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju un kopējā NVO sektora kapacitātes celšanai un ilgtspējai, kā nepieciešamību uzsver EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Mūsu konsorciju veido stratēģiski nozīmīgākās Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas pārstāv sektoru kopumā, neizceļot kādu konkrētu darbības jomu, savukārt mūsu izstrādātā NVO fonda programmas uzbūve iekļauj gan ilgtermiņa pieeju sistēmiskām izmaiņām/sektora stiprināšanai jeb darbības atbalsta programmas projektus, gan īstermiņa pieeju jeb projektu programmas. Turklāt esam paredzējuši izveidot inovatīvu fondu ar nepārtrauktu iesniegumu pieņemšanas iespēju īstermiņa aktivitāšu/akciju nodrošināšanai watchdog un interešu aizstāvības jomā. Papildus minētajam konsorcijs plānojis sektoram organizēt NVO darbības izvērtēšanu jeb ārējo ekspertīzi ar tai sekojošām rekomendācijām un apmācībām, maksimāli pietuvinātu reģionālo atbalstu/mentoringu projektu sagatavotājiem un īstenotājiem, kā arī sektora pētījumus  un statistikas nodrošināšanu, kas īpaši svarīgi komunicējotat ar valsts un privātām struktūram.

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja

 Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF