NVO

“Iesaisties Kurzemē!” projektu īstenošana var sākties

DSC03298Kurzemes NVO atbalsta centra (KNVOAC) 2018.gada 11.maijā Kuldīgas Mākslas namā parakstīja līgumus ar tām Kurzemes biedrībām, kuras īstenos Kultūras Ministrijas finansētās projektu programmas “Iesaisties Kurzemē!” projektus. Šogad "Iesaisties Kurzemē" ietvaros projekti tiks īstenoti jau 5 gadu.

Pirms līgumu parakstīšanas KNVOAC priekšsēdētāja Inese Siliņa klātesošos apsveica ar lieliskajiem projektiem un novēlēja veiksmīgu izdošanos, kā arī iepazīstināja ar jauno "Iesaisties Kurzemē" projektu koordinātori Evitu Pētersoni. Evita šogad koordinēs un konsultēs “Iesaisties Kurzemē!” projektu īstenotājus, popularizēs projekta aktivitātes plašsaziņas tīklos, vienlaicīgi iedzīvotājus informējot par Kurzemes biedrībām, kuras ar savu pašaizliedzīgo darbu veic brīnišķīgas lietas.

Tāpat līgumu parakstīšanas pasākumā katram projekta vadītājam tika dota iespēja iepazīstināt citu biedrību pārstāvjus ar savu projekta ideju un uzaicināt uz tās aktivitātēm pārējos "Iesaisties Kurzemē" īstenotājus. Šogad īpašu interesi raisa 3 projekti, kuru ietvaros paredzēts iestudēt teātra izrādes vai teatralizētus uzvedumus.

Projektu konkursā "Iesaisties Kurzemē"  šogad tika saņemti 40 projekti, kurus iesniedza biedrības no vienpadsmit Kurzemes pašvaldībām. Visvairāk projektu pieteikumu tika saņemti no Talsu novada (10 projekti) un Liepājas pilsētas (7projekti). Apstiprināti 18 projekti 9 Kurzemes pašvaldībās: Brocēnu, Kuldīgas, Priekules, Saldus, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājā un Ventspilī. Ar visiem 2018.gada projektu īstenotājiem un to projektu mērķiem var iepazīties šeit.

Projektu konkursa "Iesaisties Kurzemē" mērķis - veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu Kurzemē. Finansējums tika piešķirts trīs konkursa atbalstāmajām darbības jomās: Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, Starpkultūru dialogs, Mazākumtautību NVO atbalsts.