NVO

Kurzemes NVO atbalsta centra izbraukuma konsultāciju dienas ir sākušās!

pub tKurzemes NVO atbalsta centrs uzsācis konsultāciju dienu izbraukumu sesijas, lai individuāli konsultētu biedrību un nodibinājumu pārstāvjus par šobrīd aktuāliem jautājumiem.

Aktuālākie jautājumi, kurus līdz šim uzdevuši gandrīz visu biedrību pārstāvji, bijuši par saimnieciskās darbības veikšanu un, kā tas iet “roku rokā” ar biedrību un nodibinājumu jēdzienu – nav peļņas gūšanas raksturs. Tāpat, svarīgi ir izprast sociālās uzņēmējdarbības principus, un, vai sociālā uzņēmējdarbība attiecināma arī uz NVO sektoru. 

8. maija konsultāciju dienas gaitā neizpalika jautājumi par Kurzemes biedrībām aktuālo projektu “Iesaisties Kurzemē!”, kā arī tika parakstīti līgumi par minētā projekta realizāciju ar biedrību “Priekules veloklubs” un biedrībām no Liepājas “Liepājas baltkrievu kopiena "MARA"", „Liepājas ukraiņu kopiena "Svitanok"”, "Liepājas Poļu biedrību "VANDA" un Liepājas multinacionālo kultūras centru "Unisons".

Patiess prieks par biedrību ieinteresētību un apmeklējumu, kā arī liels paldies Liepājas rajona partnerībai par viesmīlīgajām telpām Grobiņā un Liepājas baltkrievu kopienai "MARA"  par viesmīlīgo uzņemšanu Liepājā!

Konsultācijas biedrībām un nodibinājumiem sniedz Kurzemes NVO atbalsta centra valdes priekšsēdētāja Inese Siliņa un valdes locekle Elīna Immere, kura specializējas grāmatvedības un sociālās uzņēmējdarbības jautājumos. Konsultāciju dienu mērķis ir individuāli konsultēt biedrības par tām aktuāliem jautājumiem un problēmām, juridiskajos, grāmatvedības, finanšu piesaistes, publicitātes, sadarbības jomā, ar kuriem nākas saskarties gan ikdienā, gan turpmākā darbībā. 

Nākamās konsultāciju dienas notiks: Aizputē 15. maijā un Talsos 18. maijā. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 27111252 (Elīna).

Konsultāciju dienu norisi atbalsta Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem.