Aizputes novads: ''Kodols''

Darbības teritorija: Aizputes novads
Dibināšanas gads: 2007
Reģistrācijas Nr: 40008114283
Adrese: Kazdanga, Ķiršu gatve 1, Aizputes novads, LV -3457
Vadītāja: Maija Purviņa (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )
Citi kontakti: Valdes locekle- Ilze Holštroma ( tel.63449755; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )
Citi kontakti: Biruta Konrāde (tel: 26546632, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Biedrība „Kodols” dibināta 2007. gadā, Kazdangas pagastā ar mērķi "veicināt izglītības, uzņēmējdarbības, infrastruktūras, amatniecības, tūrisma, izglītības, kultūras, sporta un dažādu interešu grupu attīstību Kazdangas pagastā".

Biedrība jau pašos darbības pirmsākumos organizējusi pieredzes apmaiņas braucienus un izglītojošus pasākumus dažādām paaudzēm, rīkojusi vides sakopšanas talkas sadarbībā ar citām NVO, piem. Liepājas „Optimisti”. Biedrība piedalījusies Sorosa fonda Latvijai atbalstītajā projektā „Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem „Nāc, mācies, dari,- tu to vari”, kas risinājās 2010. gadā. Gada garumā kopā vairāk nekā 350 novada iedzīvotāji piedalījās 16 izglītības programmās. Biedrība Iesaistījusies LEADER programmas pasākumos, kas devusi iespēju biedrībai 2010.gadā izveidot Kazdangā bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu pie dzīvojamām mājām ciema centrā.

Tāpat biedrība iesaistījusies NVA pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, un četrus mēnešus kopš 2011.gada 1. novembra biedrībā strādāja 3 brīvprātīgie. Jaunieši bezdarbnieki darbojās Kazdangas pilī tūrisma jomā, gan apgūst projektu asistenta prasmes, kā aŗī Kazdangas Bērnu centrā organizē un vada pasākumus bērniem.

Biedrības viens no sadarbības partneriem ir Kazdangas pagasta pārvalde, kas atbalsta projektus ar līdzfinansējumu. Sadarbības partneri ir arī nodibinājums „CEMEX” , kura vadītāja Ilga Ķuze apmainās savā pieredzē, kā arī NVO Kopienu attīstības centrs Rīgā, ar kuru tiek realizēti kopīgi projekti un pasākumi dzīves apstākļu uzlabošanai.

kodols5Biedrība „Kodols” realizējusi Kazdangā projektu „Radīt, sev un citiem prieku darīt!” Projekts guvis atbalstu Latvijas Hipotēku un zemes bankas atbalstītajā programmā, un tā ietvaros Kazdangas pilī notikušas dažādas radošās darbnīcas: papīra izgatavošana, ziepju vārīšana, filcēšana, zīda apgleznošana, sveču dekorēšana, rotu izgatavošana. 

2011. gadā biedrība „Kodols” sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, realizēja labdarības projektu „Bērnu centrs Kazdangā”. Projekta mērķis bija piedāvāt bērniem daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabot bērnu sociālos apstākļus, stiprināt bērnu draudzību un biedriskumu, sadarbības prasmes. 

kodols6 bildeBiedrība „Kodols” sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, organizēja nodarbības pensionāriem  projekta „ Palīdzot sev, palīdzu citiem,- kvalitatīvu dzīvi pensionāriem” ietvaros.
Projektu finansēja Sabiedrības Integrācijas fonds un Šveices konfederācija, kā arī Spānijas biedrība „Fundacion Promocion Social de la Cultura”. Projekta mērķis - pensionāru izglītošana, viņu sociālās situācijas uzlabošana, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošina viņu iespēju integrēties dzīvē un palielina pašnoteikšanās spējas. 
kodols82012. gadā biedrība sadarbībā ar 12 Latvijas biedrībām projekta ietvaros From Individual Needs to Community Wellbeing: Strengthening the role of the grassroots organizations Kazdangā īstenoja projektu „Alokstes upes un krastu sakopšana
– tūrisma un sporta attīstībai Aizputes novadā”. Tā mērķis -Sakopt Alokstes upi un krastus Kazdangas pagasta teritorijā, lai veicinātu tūrisma un sporta aktivitāšu attīstību, veselīgu dzīvesveidu Aizputes novadā.
kodols12013. gadā biedrība īstenoja projektu “Veiksmīgas tūrisma vietas un uzņēmējdarbības attīstīšana Kazdagā''  kopā ar 18 Latvijas kopienu projektiem ieguva finansējumu starptautiskā projektu konkursā “Eiropas iedzīvotāji kopienu attīstībai”. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas, attīstīt viņu profesionālās, sociālās prasmes, lai veicinātu tūrisma attīstību Kazdangā un aktivizētu sabiedrību.